2018 m. balandžio 14 d., šeštadienis

Klausymėlis Vyriausybės kanceliarijai --- Kada JAV ....
VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJAI             2018  04  14    Nr. 1


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS SUSITARIMO DĖL BENDRADARBIAVIMO GYNYBOS SRITYJE

  
  Šio susitarimo   XXX straipsnis   Susitarimo įsigaliojimas, pakeitimai ir galiojimo trukmė

nustato:

1. Šis Susitarimas įsigalioja dieną, kurią gaunama paskutinė iš notų, kuriomis kiekviena Šalis praneša viena kitai, kad atliko šiam Susitarimui įsigalioti reikalingas vidaus procedūras.
----------------------------


LR Seimas šį Susitarimą  ratifikavo 2017-01-17.

   Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, prašome  JAV notos, kuria ši šalis pranešė Lietuvai, kad atliko visas šiam Susitarimui  įsigalioti reikalingas vidaus procedūras, elektroninės kopijos, arba internetinės jos nuorodos.

                           Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas                   Antanas Miškinis


,

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą