2018 m. balandžio 17 d., antradienis

Lopas ant lopo, o lope skylė - Europos vartotojų konsultacinės grupės Energetikos pogrupės nario diagnozė ..


 
 Nacionalinės vartotojų federacijos ekspertas energetikai, Europos vartotojų konsultacinės grupės Energetikos pogrupės narys   Rimantas Zabarauskas  tyrė, kaip Alytaus ir Trakų miestuose atliekamas  šilumos kainų nustatymas  ir kasmetinis jų perskaičiavimas.

Jis nustatė, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtos  ir patvirtintos Šilumos kainų nustatymo  metodikos  teksto išdėstymas, principai, aiškumas, pagrįstumas, logika, stilius – žemiau kritikos.

     Jis nustatė, kad Metodikos medžiaga išdėstyta taip, kad ją pilnai suprasti ir įsisavinti praktiškai yra neįmanoma.
Svarbiausi Metodikos išdėstymo trūkumai:
·      trūksta bendrųjų, paprastų ir aiškių kainodaros principų;
         ·     nuostatos suformuluotos aprašomuoju stiliumi, leidžiančiu interpretacijas;
·      neteisingai vartojamos sąvokos;
·      yra klaidų formulėse;  
·      trūksta esminių ekonominių parametrų, tokių kaip diskonto norma (laiko faktorius), be kurių negalima įvardinti investicinių projekto naudos;
·      didelė apimtis, daugybė priedų;
·      nėra paaiškinimų, komentarų ar pan. pagalbinės medžiagos;
·      nuolatiniai ir nesibaigiantys taisymai suformavo fragmentišką tekstą tipo „lopas ant lopo, o lope skylė“;
·  po formulėmis nepateikti kintamųjų paaiškinimai. Norint suprasti ką išreiškia formulėje naudojami kintamieji, tenka klaidžioti po visą tekstą.
                 
     Jis nustatė, kad ir savivaldybėse,  ir valdžios institucijose nėra specialistų, kurie galėtų įsisavinti tokios struktūros ir stiliaus Metodiką.
Jo diagnozė -  Metodikai reikia esminių pertvarkymų, tiek logikos, tiek stiliaus prasme.
   Jo nuomone dabartinis dokumentas gal ir sukuria autoritetingo ir konstruktyvaus kainodaros instrumento įvaizdį, tačiau praktikoje Kainų komisijai  tenka nuolatinis arbitro vaidmuo.
O Metodika tarnauja tik kaip reguliuojančių nuostatų rinkinys, iš kurių Kainų komisija  išsirenka jai reikalingas nuostatas ir jas interpretuoja taip, kad pagrįsti savo sprendimus kiekvienu konkrečiu atveju.
 Šiuo metu  Kainų komisija intensyviai ruošia "metinę ataskaitą", kurią pateiks Seimo Ekonomikos komitetui.
 Ir kas panigs, kad kaip ir 2017 metais Seimo Komitetas solidariai patvirtins Kainų komisijos metinę ataskaitą.
  Ir tuo pačiu pritars:
 ir „Valstybiniam reketui“, 
ir totalinei Kainų komisijos vadovybės nekompetencijai,
 ir Valstybinio kainų reguliatoriaus nepriklausomybei nuo LR įstatymų ......Komentarų nėra:

Rašyti komentarą