2018 m. balandžio 25 d., trečiadienis

Energetikos ministras nudžiugino, bet .....   Trečiadienį, balandžio  24 dieną Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas A. Miškinis  buvo priimtas  energetikos ministro  Žygimanto Vaičiūno.

    Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas buvo maloniai nustebintas ministro žinia, kad ruošiama Šilumos ūkio įstatymo koncepcija, kuri gegužės mėnesį turėtų būti pateikta viešam aptarimui.

   Tai tikrai labai džiugi naujiena, kadangi Šilumos ūkio įstatymas nuo begalinių jo taisymų –   pataisymų daugelyje vietų nebeatitinka realios šalies šilumos ūkio  situacijos.

   Ypatingai tai liečia centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimą, kuris yra morališkai ir techniškai pasenęs sovietinių laikų reliktas, kur ne kur dar vegetuojantis.

  O tuo tarpu:

  •     Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, akivaizdžiai prasilenkdama   su sveiko proto logika, nustatinėja centralizuotai paruošto karšto vandens kainas, nors ir tokia veikla nevykdoma. ....-           

  •   O Seimo  Kanceliarijos Teisės departamento direktorius Andrius Kabišaitis, vertindamas Seimo nario Valerijaus Simuliko pateiktą Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektą,  jam priekaištauja , kad neįvertintas konkurencijos  kur ne kur  dar vegetuojančioje  centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo veikloje  skatinimas  ...

{Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą”  (Evangelija pagal Luką 23:33,34)}

    Pažymėtina, kad  šiuo metu galioja  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.  gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1439 patvirtinta  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ĮSTATYMO KONCEPCIJA.

  Mūsų turima informacija  Šilumos ūkio įstatymo koncepciją ruošia Energetikos ministerijos Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyrius  pritraukdamas  Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją..

  Betgi Energetikos ministerija šilumos ūkį reguliuojančių teisės aktų stebėsenos nei vykdė, nei vykdo ....
    O apie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kompetenciją šilumos ir karšto vandens  kainų reguliavimo srityje visiškai atsakingai galima tvirtinti, kad ji toli .. toli .... iki  vertinimo „Patenkinamai“ ...
    Kad šilumos srityje didelę  patirtį sukaupusios  vartotojų asociacijos nepritraukiamos prie koncepcijos ruošimo, psichologiškai  yra visiškai suprantama .... 

    Tačiau, vadovaujantis sveiko proto logika, nepasinaudoti jų sukaupta patirtimi yra visiškai nepateisinama.

 Tačiau tai ne tik šios ministerijos bėda, tai valstybės  tarnautojų   sistemos nebuvimo pasekmės.

.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą