2018 m. vasario 15 d., ketvirtadienis

Taip prasidėjo Lietuvos valstybės atgimimas

1918 metų  vasaris


 
Lietuvos Taryba, pasirašiusi 1918 m. vasario 16 d. valstybės Nepriklausomybės atkūrimo aktą.
Iš kairės sėdi: Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Stanislovas Narutavičius, Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Kazimieras Šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius; iš kairės stovi: Kazimieras Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis.
Vilnius, 1918 m. vasario mėn.
 Fotografas A. Jurašaitis


*********************************************************************
1941 metų birželis


************************************************************************
O taip yra dabar ...

,

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą