2018 m. vasario 25 d., sekmadienis

Peticija LRT įstatymo pakeitimui
     
      
 
                  Antanas Algimantas  Miškinis

        Vilnius- 09121, Žirmūnų g. Nr. 104  bt. 106, ak 34004080849
      Tel. 2 76 48 65, 8-686-65-887,  e-mail -  antanasm@iti.lt, www.krantai.lt
     

  LR Seimo peticijų komisijai          2018  02 25      Nr.  2                
  

PETICIJA DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO


   Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas nustato:

kad LRT yra valstybei nuosavybės teise priklausanti viešoji įstaiga;
kad LRT taryba susideda iš 12 asmenų;
kad  Taryba yra aukščiausiasis  įstaigos organas, atstovaujantis visuomenės interesams.

Tačiau deja LRT  Taryboje  Vyriausybės atstovų nėra, nėra ir vartotojų asociacijų atstovo.
Tuo tarpu LR Konstitucija nustato:

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
 Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.                                                                                                                                              Valstybė gina vartotojo interesus
.


 O Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos   SUTARTIS   Dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje   nustato:

12 straipsnis

1. Remdamasi piliečių teise į informacijos laisvę, Katalikų Bažnyčia turi teisę naudotis visuomeninėmis žiniasklaidos priemonėmis.

      Katalikiškos radijo ir televizijos programos transliuojamos pagal atskirą Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos susitarimą.
-------------


   Tokiu būdu   per LRT radiją kasdien transliuojamas Vatikano radijas,  kasdien vyksta laida „Dievo žodis. Kasdieniai skaitymai“.  Yra dar laida „Mažoji studija. Kultūra ir religija“ ir t.t.

   O laida „Vartotojų gidas“   kažkodėl tai nebevyksta .... o vyksta „Valstybinis reketas“ ... – veiklos nėra, paslaugos nėra, o mokestis yra, ir pelnas yra .... ir nemažas -   vien Vilniaus šilumos tiekėjui ~3 milijonai eurų į metus  ....

  Todėl sumoje akivaizdu, kad  Vatikano valstybės paskirtų  vyskupų konferencijos atstovas LRT taryboje tikrai nebūtinas, o būtinas visų  mūsų šalies pirkėjų, paslaugų naudotojų  (kuriuos mūsų vargani kalbininkai pakrikštijo „vartotojais“) atstovas – atstovauti iš esmės beveik visiems mūsų šalies gyventojams.


[     Be to nepavyko surasti Prezidento dekreto, kuriuo abiems Vilniaus vyskupams  amerikonams būtų suteikta Lietuvos pilietybė,  kaip to reikalauja Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos SUTARTIS  Dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų:

4. Lietuvoje vyskupais gali būti skiriami tik Lietuvos Respublikos piliečiai. ]O sumoje siūlome  LRT tarybą  formuoti sekančiu principu:
  Ji sudaroma   iš 12 asmenų:
2 tarybos narius savo  kadencijos laikotarpiui  skiria Respublikos Prezidentas;
4 narius savo kadencijos laikotarpiui skiria Seimas (2 nariai skiriami iš opozicinių frakcijų pasiūlytų kandidatų);
2 narius savo kadencijos laikotarpiui skiria  Vyriausybė;
4 narius, kaip savo atstovus (po vieną), 2 metams skiria šios organizacijos: Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vartotojų asociacijos.
 Ir, savaime suprantama,  Tarybos narius paskyrusios institucijos bet kuriuo metu turi teisę atšaukti savo atstovus ir paskirti naujus.
O  LRT tarybos pirmininką turėtų skirti Seimas, kaip viešosios įtaigos LRT vienvaldis dalininkas.

Todėl sumoje, vertinant tai, kas aukščiau išdėstyta, prašau visa tai laikyti peticija LRT įstatymui pakeisti.


Antanas Algimantas Miškinis


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą