2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis

Buitinių vartotojų sąjunga ir toliau tiki, kad viltis miršta paskutinė ..


 Vakar 14 valandą nepriklausomą energetikos ekspertą Rimantą Zabarauską ir Buitinių vartotojų sąjungos prezidentą Antaną Miškinį priėmė Specialiųjų tyrimų tarnybos  direktoriaus pavaduotojas  Egidijus Radzevičius. 

Susitikimas praėjo abipusio supratimo atmosferoje.

Direktoriaus pavaduotojas,  vos prabėgomis susipažinęs  su mūsų raštu pateikta informacija,  maloniai nustebino savo kompetencija.

Iš direktoriaus pavaduotojo pateiktų klausimų buvo galima spręsti, kad jis suprato, kad nors ir centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas nevyksta, tačiau jo kaina nustatoma ir išreikalaujama.

T.y. jis  suprato, kad „Valstybinis reketas“ vyksta.

Jo nuomone, jeigu pagal pateiktą informaciją  bus nustatyta galima korupcija, Tarnyba veiks pagal savo kompetenciją.

    Su dėmesiu buvo sutikta ir  išklausyta nepriklausomo energetikos eksperto nuomonė, kodėl Energetikos ministerija    visiškai nereaguoja į informaciją apie „Valstybinį reketą“.

  Jo nuomone todėl, kad galimai vyksta tas pats, kas aprašyta kadenciją baigusio prezidento V. Adamkaus memuaruose.......


    Juo labiau, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė jau suprato, kad centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas nevyksta, o energetikos ministras ir toliau atkakliai purtosi jam asmeniškai skirtos informacijos apie „Valstybinį reketą“

 ir ją persiunčia viceministrams,  kurie bėgėdiškai  atsirašinėja....    Nežiūrint, to kad priėmimas buvo dalykiškas ir nuoširdus, mus neramina tai, kad mūsų elektroniniu paštu Tarnybai išsiųsta informacija su prašymu ją atspausdinti ir pateikti direktoriaus pavaduotojui, tikslu kad jis tinkamai pasiruoštų priėmimui, jo taip ir nepasiekė, nors ir mūsų laiškas Tarnyboje buvo nuskaitytas 12.28 val., o priėmimas prasidėjo tiktai 14 val. ...

O tai rodo ne ką kita, o tai, kad kažkas tai Tarnyboje yra suinteresuotas, kad „Valstybinis reketas“ nebūtų demaskuotas..

Ir tai neturėtų stebinti, nes Tarnyboje tikrai yra darbuotojų, mokančių Valstybinio reketo mokestį“, kurie, vadovaujantis sveiko proto logika,  turėtų suvokti, kokios   turėtų būti tokio jų  elgesio   pasekmės.

Mūsų nuomone direktoriaus pavaduotojas yra pasiryžęs veikti pagal Tarnybos kompetenciją.

Betgi jis tiktai direktoriaus pavaduotojas ....

O virš jo ir direktorius,  ir pirmasis jo pavaduotojas, kurie ar tai nepanoro, ar tai pabijojo, ar .... iš rankų į rankas paimti informaciją apie „Valstybinį reketą“, apie milijonus neteisėtai paimtų mokesčių.

Betgi jų sprendimas yra  visiškai logiškas ir suprantamas, nes taip buvo sudarytos sąlygos  jų manevrų laisvei.

Na o Buitinių vartotojų sąjunga ir toliau tiki, kad viltis miršta paskutinė ....

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą