2022 m. birželio 14 d., antradienis

Nepriklausomų elektros tiekėjų e sutartys yra parengtos pagal jų supratimą, kad JŲ PAREIGA TIK IMTI PINIGUS UŽ PATIEKTĄ ELEKTROS ENERGIJĄ,

 

 Rytoj, birželio 15 dieną Komitete įvyks Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitos pristatymas.

 Kaip žinome , elektros energijos rinkos liberalizavimas prasidėjo 2020 metais.

   Jis pasireiškė prievartiniu elektros energijos tiekėjo pasirinkimu, kas kartu su elektros energijos drastišku padidėjimu iššaukė neigiamą vartotojų reakciją ir  tapo rezonansiniu reiškiniu.

  Tuo tarpu Valstybinė energetikos reguliavimo taryba urėjo  atlikti aktualiausių vartojimo sričių vartojimo sutarčių standartinių sąlygų stebėseną, vertinti  vartojimo sutarčių standartines sąlygas.

 T.y. ji turėjo atlikti elektros energijos pirkimo – pardavimo iš nepriklausomų jos tiekėjų sutarčių stebėjimą, nes tai yra pastaruoju metu rezonansinis reiškinys.

2021 metais buvo atliktas aštuonių tuometinių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų vartojimo sutarčių stebėsena (monitoringas) vadovaujantis  Vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1-54 "Dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) sričių 2021 m. patvirtinimo"

   Tačiau Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba visiškai  nevertino, kad sutartys iš esmės yra perdėm nesąžiningos.

 Nes jose nenurodomos prekės -  elektros energijos  esminės charakteristikos, tiekimo patikimumas, leistinas vartoti galingumas, fazių skaičius.

 Tiesa vienas tiekėjas sutartyje nurodo: Elektros persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybė turi atitikti sutarties, Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ ir kitų kokybę reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 Betgi standartai tai  yra mokami ......       

 O sumoje sutartys yra parengtos  pagal tiekėjų  supratimą, kad jų pareiga tik imti pinigus už patiektą elektros energiją, o visa kita vartotojo problema.

 

O istorija tokia.

 2002 metų Elektros energetikos įstatymas   nustatė dvi vartotojo  sutartis:

·       Sutartis su elektros tiekėju.

·       Sutartis su operatoriumi  dėl elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugos.

 

Šiuo metu Įstatymas nustato tiktai vieną vartotojo sutartį su elektros tiekėju.

 Taigi Tiekėjas ir turi rūpintis už tinkamą prekės – elektros energijos pardavimą ir už tai atsakyti.

 Nes tarp Vartotojo ir Operatoriaus jokių sutarčių nėra.

   Sumoje yra akivaizdu, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, jai atliekant sutarčių stebėseną,  visa tai, kas aukščiau išdėstyta, nesudomino ir todėl sutarčių stebėsena buvo atlikta iš esmės itin formaliai, 

  Kadangi yra akivaizdu, kad tokios sutartys iš esmės yra nesąžiningos, todėl Seimo Žmogaus teisių komitetui yra pasiūlyta   Valstybinei  vartotojų teisių apsaugos tarnybai pavesti  skubiai (nustatant konkretų terminą) atlikti nepriklausomų elektros energijos tiekėjų elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarčių patikrinimą ir užtikrinti, kad jos būtų atitinkamai sutvarkytos, ir paskelbtos tiekėjų interneto svetainėse, ir interneto svetainėje https://pasirinkitetiekeja.lt/ .

 


Antanas Miškinis

 

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą