2022 m. birželio 18 d., šeštadienis

Garantinis elektros energijos tiekimas adekvatus sovietinių laikų represinėms priemonėms, taikytoms vykdant prievartinę kolektyvizaciją .

 

 Pagal Elektros energetikos įstatymą elektros energijos rinkos liberalizavimas atskirais etapais turi baigtis 2023 metų sausio 1 dieną.

Tą „liberalizavimą“ reikia su prasti kaip nepriklausomo elektros energijos  tiekėjo pasirinkimą.

Iš esmės tai yra prievartinis procesas, nes nepasirinkus elektros energijos tiekėjo teks mokėti  taip vadinamą garantinio tiekimo kainą, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.

Savaime suprantama, kad dabar ne sovietinės imperijos laikai, kada buvo vykdoma prievartinė kolektyvizacija, tačiau metodai adekvatūs – sovietų imperijos laikais per mokesčius, dabar per tą taip vadinamą garantinį tiekimą...

Ir čia nieko nuostabaus nėra, nes valdžioje tos politinės jėgos, kurios veikia bolševikiniais metodais , kurioms eilinius vartotojus laiko luzeriais ...., ypatingai partija, kurios idėjinis vadas  ( taip sakant Mozė) yra sovietinių laikų reliktas .....

-I jeigu tikėti Nacionaline vartotojų konfederacija, Lietuvos vartotojų institutu, Lietuvos nacionaline vartotojų federacija, Lietuvos žmogaus teisių asociacija, ES direktyvoje 2019/944/EU teigiama, kad vartotojai turi „teisę“, bet ne prievolę pasirinkti elektros  energijos tiekėją‘.

 Tiktai tenka apgailestauti, kad šios solidžios vartotojų asociacijos apsiriboja deklaracija, o ne Seimui pateikia motyvuotą, kvalifikuotą peticiją  dėl garantinio elektros energijos tiekimo sutvarkymo, kad jis nebūtų  kaip sovietinių laikų represinė priemonė.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą