2021 m. rugsėjo 14 d., antradienis

Kaip Energetikos ministerija tarnauja žmonėms, gina vartotojo interesus ....

 

Energetikos ministerijai                2021-09-14   Nr. 4


DĖL   ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ DEKLARAVIMO

Susipažinus su dviem   Lietuvos respublikos energetikos ministro įsakymo projektais:

 Dėl 2020 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 1-162 „DĖL BUITINIŲ VARTOTOJŲ SU TIEKĖJAIS SUDAROMŲ ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO IR PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARČIŲ STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ir

Dėl 2010 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1-38 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 teikiame sekančias pastabas dėl elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimo.

  Tiek Civiliniame kodekse, tiek Buhalterinės apskaitos įstatyme, tiek kituose įstatymuose nepavyko surasti nuostatų, susijusių su nupirktų   prekių kiekio deklaravimu.

 Nes Civilinis kodeksas nustato:

 Elektros energija, vanduo ir gamtinės dujos taip pat laikomi prekėmis, jeigu parduodamas jų ribotas tūris arba nustatytas kiekis. Šio kodekso 6.2284 straipsnio tikslais preke laikomas ir nekilnojamasis daiktas, taip pat šilumos ir elektros energija, vanduo, gamtinės dujos

   Toiu būdu Energetikos ministerijos poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytas elektros energijos apskaitos prietaisų parodymų – nupirktų prekės kiekių -deklaravimas yra neteisėtas.

 Gal ir galima būtų sutikti su nupirktų prekių kiekio  deklaravimu abipusiu tiekėjo ir vartotojo susitarimu, jeigu  valstybei yra neaktuali tiksli  elektros energijos tiekėjų buhalterinė apskaita.

  Tačiau  vartotojo   nupirktų  prekių kiekio deklaracija niekaip negali būti jam prievarta poįstatyminiais teisės aktais nustatyta, jeigu mūsų šalis yra teisinė valstybė.

 Todėl ministerijai siūlome  laikytis LR Konstitucijoje nustatytų nuostatų:

 Valstybė gina vartotojo interesus.

Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

 

  Buitinių vartotojų prezidentas         Antanas Miškinis

 

 

..

                                                        

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą