2021 m. rugsėjo 20 d., pirmadienis

Ar prokuratūra ryšis apginti tūkstančių šilumos vartotojų viešąjį interesą ......

 

Vilniaus apygardos prokuratūros                            

Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiajai prokurorei

Sonatai  Galentienei

 2021-09-20 Nr. 4

 

DĖL  AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI VEIKSMŲ

 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai savo interneto svetainėje informuoja:

 https://chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/maziname-popieriaus-naudojima-klientams-nebesiusime-informaciniu-priedu:587

 Siekdami ir toliau savo veikloje ieškoti tvaresnių sprendimų, AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau - VŠT) klientams nuo rugpjūčio nebesiunčia popierinių informacinių priedų, kurie iki šiol buvo siunčiami su sąskaitomis už karštą vandenį ir šildymą.

Iki šiol popierines sąskaitas paštu gaunantys klientai voke rasdavo ir informacinį priedą. Jame pateikiama aktuali informacija apie šilumos bei karšto vandens kainas, kita naudinga informacija, susijusi su teikiamomis paslaugomis.

 Šilumos ūkio įstatymas įpareigoja klientams pateikti popierines sąskaitas išskyrus atvejus, kai vartotojas pageidauja gauti elektronines sąskaitas el. paštu arba savitarnoje. Tačiau ši nuostata negalioja informaciniams priedams. Šiuo metu popierines sąskaitas vis dar gauna apie 40 %, t.y. ~90 tūkst. klientų.

 Informacinių priedų spausdinimas Bendrovei kainuodavo apie 70 000 eurų per metus.

 ***************

 

Betgi Šilumos ūkio įstatymas nustato:

12 straipsnis. Atsiskaitymas su šilumos tiekėju

3. Atsiskaitymo dokumentas yra sąskaita už šilumą arba, savivaldybės institucijoms nustačius, mokesčio už šilumą pranešimas, kuris išrašomas buitiniams šilumos vartotojams (toliau kartu – sąskaita (mokėjimo pranešimas).

Buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo vartotojo mokesčio dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti.

Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai.

4. Šilumos vartotojams pateikiamos popierinės sąskaitos (mokėjimo pranešimai), išskyrus atvejus, kai vartotojas pageidauja gauti sąskaitas (mokėjimo pranešimus) elektroniniu būdu. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai teikia vartotojams sąskaitas (mokėjimo pranešimus) netaikydami papildomų mokesčių.

**********************************************

Tokiu būdu AB Vilniaus šilumos tinklai nustojus pateikti informacinius priedus prie popierinių sąskaitų, šilumos vartotojai nebegali pasitikrinti ar jiems teisingai apskaičiuoti mokesčiai.

Tai yra akivaizdus vartotojų (vien tik Vilniuje kelių šimtų tūkstančių šilumos vartotojų) viešojo intereso pažeidimas, kurį ir prašome pagal savo kompetenciją apginti.

  O kas liečia tai, kad  Informacinių priedų spausdinimas Bendrovei kainuodavo apie 70 000 eurų per metus, tai iš Valstybinio reketo – iš mokesčių už neteikiamą karšto vandens tiekimo paslaugą, šilumos tiekėjas gauna kelis milijonus € neteisėtų pajamų per metus.

 

  Mes suprantame, kad nagrinėti ir tinkamai įvertinti šią akivaizdžiai nusikalstamą veiką prokuratūra nėra įgali .....

 Todėl tiktai prašome gauti iš AB Vilniaus šilumos tinklai  informaciją, kuri yra  atkakliai slepiama:

 Kiek pelno iš karšto vandens tiekimo veiklos AB Vilniaus šilumos tinklai gavo per 2020 metus.

 Ir mums ją persiųsti.

 

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas   Antanas Miškinis

 

..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą