2021 m. gegužės 6 d., ketvirtadienis

Seimo pirmininkė pasirašė, kaip sakoma, „ant jai pakištos plytos“ ....

 

Balandžio 28 dieną Seimo pirmininkei buvo nusiųstas laiškas:

Ryšium su tuo pakartotinai prašome  Seimą   autentiško Energetikos įstatymo 30 straipsnio Energetikos apskaita  3 punkto

3. Energijos matavimo priemones savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja perdavimo, skirstymo ar laikymo energetikos objektus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančios energetikos įmonės.

 taikymo išaiškinimo.  – Ar šias sąnaudas turi apmokėti energijos vartotojai ? 

 

Į tai gegužės 4 dieną gavome Seimo pirmininkės pasirašytą atsakymą:

Atsakydami į Jūsų prašymą- pateikti Energetikos įstatymo 30 straipsnio 3 dalies išaiškinimą- ir
atsižvelgdami į
tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui teises aktais nėra suteikta teise aiškinti įstatymų nuostatas, pateikiame Seimo pirmininko nuomonę dėl Jūsų  prašyme išdėstyto klausimo:................................................

 Atsakymą parengė:

Seimo Teisės departamento   skyriaus vedėja D. P.

ir šio skyriaus vyresnysis patarėjas D.  Z.

   Blaiviai mąstant, Seimo pirmininkė pasirašė, kaip sakoma, ant jai pakištos   plytos ....

  Vertinant Seimo pirmininkės užimtumą, jai priekaištų daryti nedera, tačiau šitaip pasitikėti Seimo Teisės departamentu, kuriam ilgą laiką vadovauja nepavykęs kandidatas į Konstitucinio teismo teisėjus, nederėtų.

  Jeigu jau jo departamento darbuotojai, dargi skyriaus vedėja, nesugeba tinkamai parengti atsakymo į tokį paprastą laišką, tai jau, kaip sakoma, toliau tik šakės ..

  Aplamai, tai sunku suvokti, kaip du Seimo  teisės špecialistai  nesugebėjo suprasti taip aiškiai parašyto prašymo, skirto Seimui, o ne  Seimo pirmininkė, kad tai  Seimas, o ne jo pirmininkė, prašomas autentiško teisės akto nuostatos išaiškinimo.

Sutikime, kad tokia, atsiprašant,  Seimo Teisės departamento darbuotojų kompetencija kelia tiesioginį pavojų Seimo darbui, nes departamentas teisės aktų nustatyta tvarka teikia Seimui išvadas dėl Seimui svarstyti pateiktų įstatymų, Seimo nutarimų ir kitų norminio ir individualaus pobūdžio teisės aktų projektų, kuriais nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įvertindamas juos teisės technikos požiūriu ir pagal jų santykį su Konstitucija ir galiojančiais įstatymais.

  O ar šis šis šedevras buvo derintas su departamento vadovu, informacijos neturime.

Tačiau, vien tik iš pagarbos Seimo pirmininkei, atsakymus į tokius laiškus jis turi vizuoti.

O sumoje – ką gi daryti su tokiu atsakymu ???

Skųsti jį  Lietuvos administracinių ginčų komisijai, kaip patariama Seimo pirmininkės pasirašytame atsakyme??

Tiktai ką skųsti – Seimą, Seimo pirmininkę, ar Seimo Teisės departamento vadovą??

---------------------------------------

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą