2021 m. gegužės 24 d., pirmadienis

Seimo Ekonomikos komitetas bando paprotinti dvi pasnūdusias valdžios institucijas

 Energetikos ministerijai     2021-05-24 Nr. S-2021-  Į 2020 05 20 Nr.2
Valstybinei  energetikos reguliavimo tarnybai

 

Kopija
Buitinių vartotojų sąjungos prezidentui
Antanui Miškiniui
Antanas1940@gamail.com


DĖL TEISMO SPRENDIMO ADMINISTRACINĖJE BYLOJE NR. I-5-261/2021

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetas 2021 m. geguės 20 d. gavo Buitiniųvartotojų sąjungos prezidento raštą „Dėl LVAT 2021 03 31 sprendimo administracinėje byloje Nr.I-5-261/2021 vykdymo”, kuriame teigiama, kad Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba ir Energetikos ministerija nereaguoja į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą byloje Nr. I-5-261/2021 ir nesiima jokių priemonių įgyvendinant minėto teismo sprendimą.

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetas prašo nedelsiant pateikti išsamią informaciją, kaip ir kokiais terminais bus įgyvendintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje Nr. I-5-261/2021.

Taip pat prašome informuoti ar įgyvendinant minėtą teismo sprendim1  bus būtini teisės aktų pakeitimai, jei taip, tai kokius teisės aktus reikės pakeisti ir kokie vykdymo terminai tam yra nustatyti.
 
Apie priimtus sprendimus prašome informuoti Ekonomikos komitetą ir pareiškėją.
 
PRIDEDAMA. Buitinių vartotojų sąjungos raštas 2021-05-20 kopija, 2 lapai.

 
Komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą