2019 m. sausio 16 d., trečiadienis

Turėdami tokį „bangolaužį“, galime būti ramūs dėl tos vartotojiškumo bangos ...


„Dabar kova už nepriklausomybę - lyg tai būtajame laike.

 Tačiau pašonėje girdime pildomą arsenalą ir žvangančius ginklus.

 Ginklais dažnai yra ir žodžiai, ir šantažas, ir manipuliacija. 

Nereikia karingai nusiteikus ieškoti priešų tarp savų. 

Dabar, kai matome riedančią pavojingo nacionalizmo ir vartotojiškumo bangą, turime būti atsparūs, susitelkę ir vieningi. 

Tegu meilė dega mūsų širdyse, tegu vienybė žydi.“

  Taip Seimo Kovo 11-osios Akto salėje surengtame iškilmingame minėjime sakė Seimo pirmininkas, profesorius, agronomas, ūkininkas  Viktoras Pranckietis.

 Kad Seimo pirmininkas yra tikrai nusiteikęs prieš buitinius vartotojus, tai faktas, nes  jam pateiktą, abejonių nekeliančią,  informaciją apie jau 8 metus betrunkantį  Valstybinį reketą“, jis, kaip sakoma, išmetė į šiukšlių dėžę.

 Taigi, vadovaujantis sveiko proto logika, galime būti ramūs dėl tos vartotojiškumo bangos turėdami tokį „bangolaužį“.

 O nuo tos „pavojingos nacionalizmo bangos“ mus  budriai saugo:
 bei kitų bolševikų -  internacionalistų vardais ir pavardėmis pavadintos gatvės.

 O kas liečia priešų ieškojimą tarp savų,  tai,    pastarieji  ypatingai mėgsta maskuotis patriotizmo šydu.             
            
Tokiu būdu tie, kurie skelbiasi esą superpatriotai, labai jau  tikėtina, kad jie ne patriotai, o greičiau priešai, arba jiems naudingi, kaip sakoma, idiotai .....

Na, o kad tokie kai kam yra savi, tai čia jau kai kas iš sveiko proto logikos .....

  Todėl  profesoriui- ūkininkui geranoriškai siūlome perskaityti Džordžo Orvelo „Gyvulių ūki“, kurio  siužetas yra alegorija, kaip  vieno Anglijos ūkininko gyvuliai užima bolševikinių revoliucionierių vaidmenis.

Kaip jie sukyla prieš šeimininką, jį išveja ir ūkyje pradeda kurti savarankišką bendruomenę, kurioje visi gyvuliai yra lygūs. 

Tačiau netrukus išryškėja skirtumai tarp rūšių, t. y. klasių.

 Knygoje apibūdinama, kaip pavieniai asmenys, turintys politinių galių, gali keisti ir manipuliuoti visuomenės ideologijomis,  kaip utopijos vizija tampa diktatūra,   kaip  vienybė tarpe visų žydi, kaip meilė dega visų širdyse .....

.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą