2019 m. sausio 17 d., ketvirtadienis

Ką daryti, jeigu rodosi ???Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės nustato:

21. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis.
 Kiekvieną atsiskaitymo laikotarpį sudaromas šilumos balansas, pagal kurį visas atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais užfiksuotas šilumos kiekis yra išdalijamas apmokėti vartotojams pagal pastatui taikomo šilumos paskirstymo metodo nuostatas.
Kai karšto vandens tiekėjas neįvykdė visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate, butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamų šilumos kiekių suma gali skirstis nuo viso pastate suvartoto šilumos kiekio.
************************************** 

    Betgi, jeigu daugiabučio namo, kuriame įrengtas šilumos punktas,   šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje (pastato įvade)  įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, tai jokio karšto vandens tiekėjo nėra ir nekaip, vadovaujantis sveiko proto logika ir Civiliniu kodeksu, negali būti.
 .

Betgi  Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai tas karšto vandens tiekėjas yra ir dar jeigu jis atseit nesutvarkė karšto vandens, kurio jis netiekia, apskaitos, tai pastato patalpoms priskiriamų   šilumos kiekių suma gali skirstis nuo viso pastate suvartoto šilumos kiekio.

Štai todėl ir šilumos vartotojai gavę sąskaitas už šilumą suka galvas, pamatę jose  tokią pvz. informaciją:

               Papildomas šilumos kiekis: 4,201 MWh
              Skirstomas šilumos kiekis: 28,9124 MWh
 

             
Gražinta šiluma: -251,3771 kWh
              Apmokestinta šiluma: 28,661 MW
  ******************************* 
   
  Ką   galima patarti  žmogui, kuriam vaidenasi, jeigu ne liaudies posakiu,jeigu rodosi, reikia žegnotis...“

   O ką patarti tokiam „valstybiniam kainų reguliatoriui“.

  Ką patarti  už tokią jo veiklą padėkojusiam Seimo Ekonomikos komitetui ???

  Ką patarti, Seimo pirmininkui, ignoravusiam jam pateiktą informaciją apie tokią jo veiklą ???

  Ką patarti  Vilniaus apygardos prokuratūrai iš esmės pritariančiai tokiai jo veiklai .......???

   Gal kreiptis pas egzorcistus .......


Betgi kartais būna  „valstybinio  reguliatoriaus“  pašviesėjimo momentų.

Štai visai teisingai jis nustato:

 8. Šilumos paskirstymo metoduose vartojamos pagrindinės sąvokos:

8.1. Šilumos kiekis bendrosioms reikmėms šilumos, suvartojamos pastato bendrojo naudojimo patalpose ir pastato šildymo sistemos vamzdynuose pristatant šilumą nuo šilumos punkto iki vartotojų butų, kiekis;

   Visai teisingai nustato, nes magistraliniai  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdynai tikrai spinduliuoja šilumą.

 Betgi jeigu kokio  nors daugiabučio namo šilumos vartotojai pasiūlo šilumos paskirstymo metodą, kuriame nėra šilumos kiekio bendroms reikmėms (Laiptinių radiatoriai, magistraliniai vamzdynai nespinduliuoja šilumos), tai „valstybinis reguliatorius“ tokį metodą ima ir patvirtina ...

O kas jam tokiu metu rodosi, tikrai būtų labai įdomu sužinoti ....


Savaime suprantama, kad turint tokius "stogus", yra, kaip yra ......
.

O tuo tarpu Briuselis  praneša:

Teisės viršenybės nepaisančios šalys rizikuos netekti ES paramos Todėl mūsų valdžiai tikrai verta pamastyti, kaip Lietuvai atsilieps Valstybinis reketas ir Kainų komisijos įstatymų nuostatų nevykdymo dangstymas, jeigu bus nesiimta priemonių šiai problemai spręsti.

,,
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą