2019 m. sausio 7 d., pirmadienis

Koks yra daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų statusas pagal Produktų saugos įstatymą ??????Karšto vandens sistemos prižiūrėtojo statusas
LR šilumos ūkio įstatyme nustatyta, kad karštas vanduo –  iš geriamojo vandens paruoštas, pašildant jį iki higienos normomis nustatytos temperatūros, vanduo.

Karšto vandens sistemos prižiūrėtojas šaltą geriamąjį vandenį pašildo iki higienos normomis temperatūros vandens.

 Pagal Produktų saugos įstatymą – tai karšto vandens  gamintojas ir vandens pašildymo paslaugos teikėjas.
      
 Taip rašoma: 


Asta Razmienė
NVSC Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos
kontrolės skyriaus vedėja
                                  
                                      Vilnius 2017 m. kovo 14d.

Tokiu būdu pagal   Produktų saugos įstatymą  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai yra atsakingi už pastatuose paruošto karšto vandens saugumą.

Jeigu pripažįstame sveiko proto logiką,   tai jie turi vadovautis atitinkamais, nustatyta tvarka patvirtintais, teisės aktais.

Tačiau, kas liečia legioneliozės prevenciją, kol  kas mums internete pavyko surasti tiktai:
 


Vilnius, 2018 m

Metodines rekomendacijas parengė: Aleksienė G., Petraitis R., Rašimaitė B., Razmienė A., Vaidginas R., Valinčiūtė G.
 Rekomendacijos skirtos įstaigų, organizacijų (ypač padidintos rizikos objektuose) legioneliozės   profilaktikos planams rengti.
 Šios metodinės rekomendacijos parengtos pagal Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro   2017 m. techninį dokumentą „European Technical Guidelines for the Prevention, Control    and Investigation of Infections Caused by Legionella Species“,
  Pasaulio sveikatos organizacijos bei kitų šalių rekomendacijas, skirtas legioneliozės    prevencijai ir valdymui.
 Pagrindinis metodinių rekomendacijų tikslas – aprašyti legioneliozės profilaktikos plano      rengimo etapus ir procedūras, kuriomis būtų galima valdyti Legionella bakterijų keliamą riziką vandens tiekimo sistemose.  
 
Savaime suprantama, kad rekomendacijos ir lieka tiktai  rekomendacijomis, juo labiau,  kad jos dargi  nėra atsakingai nustatyta tvarka patvirtintos.

Visų pirma jos yra skirtos įstaigų, organizacijų (ypač padidintos rizikos objektuose) legioneliozės  profilaktikos planams rengti.

T.y. tokiems atvejams, kada pastate, arba jo dalyje yra vienas šeimininkas.

Betgi daugiabučiame  name gali būti kad ir koks 120 savininkų ir kas gi juos privers vykdyti šias rekomendacijas, o šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas argi pajėgs tinkamai  jas įvykdyti.

O ir  šiuo metu galiojančiuose daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros teisės aktuose nėra nustatyta  jų prižiūrėtojams nei teisės, nei pareigos atlikti legioneliozės prevencines priemones.

[Betgi iš kitos pusės Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir savivaldybių dėka  daugiabučių namų karšto vandens tiekėjais (  menamais) yra šilumos tiekėjai, vykdantys Valstybinį reketą ....]


  Tokiu būdu, šiuo metu  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai neturi nei teisių, nei pareigų vykdyti    legioneliozės prevencines priemones.

 Betgi  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai yra tiktai samdiniai, o kur  daugiabučių namų savininkų pareigos ir atsakomybė ???

 O tuo tarpu 65 0C karšto vandens padavimas į butus, vykdant legioneliozės termošoką, yra visai reali grėsme apsišutinti – ypač vaikams. 

  Todėl sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika,  visų pirma reikia apibrėžti asmenis, kuriems   įpareigojimas ir teisė atlikti legioneliozės prevenciją turi būti nustatyta atitinkamame, Vyriausybės, ar Sveikatos apsaugos ir Energetikos ministerijų patvirtintame teisės akte, kuris turi atitikti   realias šių asmenų galimybes tai įvykdyti.

O kadangi tokio teisės akto nėra, tai tenka kreiptis į Vyriausybę su peticija parengti ir patvirtinti  atitinkamus teisės aktus legioneliozės prevencijai atlikti daugiabučiuose namuose.

Pažymėtina, kad neteisėtas   legioneliozės termošokas iš esmės savo tikslo nepasiekia o tiktai neša nuostolius šilumos ir karšto vandens vartotojams, o šilumos tiekėjams – pelnus jų sąskaita ...

O kad tai nerūpi Prokuratūrai, tai anokia čia naujiena, jeigu jinai teisina Valstybinį reketą, kurio mokestį moka ir ne kurie prokurorai ....


 Ir kas paneigs, kad ir dėl savo niekinės teisinės kompetencijos šioje srityje, ir tuo pačiu  dėl aklo pasitikėjimo Kainų komisijos vyriausiuoju energetikos ekspertu, turinčiu aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ..........

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą