2019 m. sausio 5 d., šeštadienis

Leopoldai, baily, išlysk ...


     Praeitais metais augančios elektros ir dujų kainos sukėlė nerimą premjerui Sauliui Skverneliui, kuris pareiškė, kad  jei ne Vyriausybės veiksmai, kainos didėtų dar daugiau.

O vėliau Seime jis žurnalistams sakė, kad Vyriausybė dar ieškos galimybių, kaip pristabdyti dujų ir elektros kainų augimą.

    Kokie tai buvo  Vyriausybės veiksmai  ir kaip buvo ieškomą tų galimybių, nėra viešai žinoma, tačiau kai ką vis tiktai premjerui reiktų žinoti  -   valstybinį energijos kainų reguliavimą ir jų kontrolę atlieka ne Vyriausybė, o   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

 O tuo tarpu Kainų komisijos pirmininkė Inga Žilienė, paklausta, ar yra galimybių   pamažinti kainų augimą,   pripažino tokios galimybės nematanti.

 Tačiau, kaip ten  bebūtų, Kainų komisijos, kaip valdžios institucijos, konstitucinė priedermė yra tarnauti žmonėms, ginti jų interesus.
O Valstybės (Seimo, Vyriausybės) konstitucinė priedermė yra    reguliuoti  ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.

 Tai, kaip liaudis sako, yra teorija.

O praktika visų pirma turi būti galiojančių Įstatymų vykdymas.

Juo labiau teisinėje valstybėje.

  Deja yra kaip yra, ir kas tai paneigs, vaizdžiai tariant  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veikloje teisės aktų reikalavimų pažeidimų kone tiek, kiek ant ligotos lapės kailio niežinių erkių .....

(Tai paneigti galėtų Valstybės kontrolė, atlikusi  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos auditą, kuris nuo pat jos veiklos pradžios 1997 metais ne karto nebuvo atliktas..... Tačiau ji tam nesiryžta. Ir kas paneigs, kad bijo, o iš aukščiau nurodymo nėra ...)

   Deja yra, kaip yra, tiek Seimo pirmininko, tiek Seimo Ekonomikos komiteto, Seimo Energetikos  komisijos, Prezidentūros  tokia valstybinio kainų reguliatoriaus "veikla"ne tik kad nedomina, bet būdami apie tai informuoti dar  padėkojo jam už "gerą" 2017 metų darbą ....


 O su premjeru yra, kaip sakoma, kuo toliau, tuo gražiau .....

   Dviejų vartotojų teises ginančių visuomeninių organizacijų   atstovai jau pusę metų vis dar ieško galimybių ir nepraranda vilties, kaip tiesiogiai informuoti premjerą, apie betvarkę valstybiniame kainų reguliavime.

 Tačiau premjeras  interesantų nepriima, o kaip Seimo narys priima tik savo rinkiminėje apygardoje gyvenančius piliečius....

   O premjero pirmasis patarėjas ( kovos su korupcija, ryšių su Seimu ir strateginės komunikacijos klausimais)  Skirmantas Malinauskas  viešai, per Žinių radiją, pažadėjęs priėmimą,  jau kelios savaitės tyli, neatsako į laišką, telefonu irgi neatsako ...

{   Gal pasielgti kaip tas  legendinis peliukas Mikė -"Leopoldai, baily, išlysk ..."}

 Tačiau, kaip sakoma, viltis miršta paskutinė .. 

  Nes yra dar LRT sudėtyje   sukurtas Tyrimų skyrius, kuriame  dirba profesionalių, patyrusių žurnalistų komanda, analizuojanti visuomenei svarbius, rezonansinius įvykius ir jų priežastis bei pasekmes. Tyrimai išsamiai pristatomi visuose Lietuvos nacionalinio transliuotojo kanaluose – televizijoje, radijuje ir portale.

Yra dar ir Laisvės TV,  kurios tiklas patrauklia forma pateikti socialines problemas ir raginti jaunus žmones didžiuotis savo valstybe (BVS – be  demokratijos pagrindo vietinės savivaldos, su klestinčiu Valstybiniu reketu)  ir nuveiktais darbais.


Tokiu būdu daug kas yra, bet kol kas tai  yra, kaip yra ... o iš esmės teisinės valstybės kaip nėra, taip ir nėra ....

O jeigu ji kam ir yra, tai visų pirma sovietiniams profesoriams, buvusiems LKP veikėjams ir jų Ko.

***********************************
P.s.
 Kas liečia elektros energijos kainų nustatymą.

1.Nors ir Energetikos įstatymas nustato:
30 straipsnis. Energijos apskaita
                 3. Energijos matavimo priemones savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja perdavimo, skirstymo ar laikymo energetikos objektus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančios energetikos įmonės

Kainų komisija sprendžia štai taip:

Vadovaujantis minėtomis teisės aktų nuostatomis ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 30 straipsnio 3 dalies ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punkto nuostatas, numatančias Įmonėms pareigą savo lėšomis įrengti, prižiūrėti ir keisti apskaitos prietaisus, ekonomiškai pagrįstiems reguliuojamos elektros energijos perdavimo ir skirstymo veiklos kaštams priskiriamos ir elektros energijai apskaityti įrengtų apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos.

 Telefonu pasitikslinus buvo paaiškinta, kad elektros energijai apskaityti įrengtų apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos yra įtraukiamos į elektros kainas ......................

2. Kainų komisija patvirtina elektros energijos tarifus skatinančius elektros energijos vartojimą ir naudingus turčiams.

Ir kaip tai derinasi su ES teisės aktais skatinančiais taupyti elektros energiją, su socialiniu teisingumu ???...
.
  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą