2019 m. sausio 28 d., pirmadienis

Liepos 7 dieną - į atmintinų dienų sąrašą ....


 Liepos 7 d. tikrai verta įtraukti į atmintinų dienų sąrašą, nes 1994 m. liepos 7 d. rytiniame Seimo posėdyje  vardiniu balsavimu Lietuvoje buvo panaikinta vietos savivalda priimant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą.

Įstatymas priimtas  51 Seimo nariui balsavus už, 24 - prieš ir 4 susilaikius.
 Viso  Seimo narių 141.

Įstatymas priimtas LDDP ir socialdemokratų partijų balsų dauguma.

Pažymėtina, kad vienas iš vietos savivaldos „duobkasių“ Vytenis Andriukaitis rengiasi kandidatuoti į Lietuvos Prezidentus....

Pažymėtina, kad tokiu būdu Lietuva tapo vienintele Europos valstybe be vietos savivaldos, kuri yra demokratinės, pilietinės visuomenės pagrindas.

 Todėl atmintinų dienų sąrašą:

 1) sausio 1-oji – Lietuvos vėliavos diena;
2) sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena;
3) sausio 15-oji – Klaipėdos krašto diena;
4) sausio 25-oji – Vilniaus pagarsinimo diena;
5) vasario 11-oji – Pasaulinė ligonių diena;
6) kovo 4-oji – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena;
7) kovo 8-oji – Tarptautinė moterų solidarumo diena;
8) kovo 9-oji – Lietuvos vardo diena;
*********************************
tikrai verta papildyti :

9) liepos 7-oji – Vietos savivaldos panaikinimo diena.

Pažymėtina, kad  carinės Rusijos laikais dargi  kaimų seniūnai buvo renkami ...

Lietuvos respublikos Seimas.
1994 m. liepos 7 d. rytinis posėdis

---------------------------------------------------------------------------------
PIRMININKAS.
 Taigi, gerbiamieji Seimo nariai, skaitau balsavimo rezultatus dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo projekto.
Adomaitis nedalyvavo,
 Albertynas - už,
Aleknaitė - prieš,
Alesionka - nedalyvavo,
Ambrazaitytė - prieš,
Andrikienė nedalyvavo,
Andriukaitis susilaikė,
Antanavičius, Arbačiauskas nedalyvavo,
 Astrauskas - už,
Bajoras nedalyvavo,
Baležentis – prieš
Baranauskas - už,
Baskas - prieš,
Bastys nedalyvavo,
 Beinortas - prieš,
Bendinskas, Bernatonis - už,
Bičkauskas susilaikė,
Bloškys - už,
Bobelis nedalyvavo,
Bogušis, Briedienė - prieš,
Bubnys nedalyvavo,
Būdvytis - už,
Buinevičius nedalyvavo,
J.Bulavas - už,
 V.Bulovas nedalyvavo,
Burbienė - už,
Būtėnas - už,
Čobotas nedalyvavo,
 Dagys - prieš,
 Dirgėla nedalyvavo,
Dringelis - už,
Endriukaitis - prieš,
 Gajauskas nedalyvavo,
Gaška - už,
Genzelis nedalyvavo,
Germanas - už,
 Giedraitis - už,
Gylys nedalyvavo,
Giniotas nedalyvavo,
 Greimas - už,
Gricius - už,
Hofertienė - prieš,
 Ivaškevičius, Jagminas - už,
Jakučionis - prieš,
Jarašiūnas nedalyvavo,
Jarmolenka - prieš,
Jaskelevičius nedalyvavo,
Jurkūnaitė, Juršėnas, Juškus, Kairys, Kanapeckas, Karosas - už,
Katilius, Katkus, Kirkilas, Kolosauskas, Kryževičius nedalyvavo,
Kubertavičius - už,
A.Kubilius - prieš,
J.Kubilius - už,
Kunčinas - už,
Kunevičienė, Kuzminskas, Landsbergis, Lapė, Linkevičius nedalyvavo,
 Listavičius - prieš,
Liutikas - už,
Lozuraitis - už,
Maceikianecas nedalyvavo,
Mačiulis - už,
Malkevičius - prieš,
Markauskas - už,
Medvedevas - prieš,
Milčius, Mincevičius, Miškinis, Navickas nedalyvavo,
Nekrošius - už,
Nesteckis, Ozolas nedalyvavo,
Pangonis, Papovas - už,
Patackas nedalyvavo,
Paukštys - prieš,
 Paviržis - už,
 Pečeliūnas susilaikė,
Petkevičius - už,
Petrauskas - prieš,
 Plečkaitis, Plokšto nedalyvavo,
Pocius - už,
Povilaitis nedalyvavo,
Požėla - už,
Pranevičius nedalyvavo,
Pronckus - už,
 Račas, Raišuotis nedalyvavo,
Raškinis - prieš,
 Ražukas - už,
Ražauskas - už,
Rudys - prieš,
Rupeika nedalyvavo,
Sadkauskas - už,
Sakalas - prieš,
Salamakinas - už,
Saudargas nedalyvavo,
Saulis - už,
Semenovičius nedalyvavo,
Skrebys - prieš,
Snežko, Stakvilevičius - už,
Stasiškis, Šaltenis, Šiaulienė nedalyvavo,
Šličytė - prieš,
Šumakaris - už,
Tartilas nedalyvavo,
Tauras - už,
Treinys - prieš,
Tupikas, Uoka, Uždavinys, Vagnorius, Vaišnoras nedalyvavo,
Vaižmužis susilaikė,
Velikonis, Veselka, Visakavičius nedalyvavo,
Vitkevičius - už,
 Zimnickas - už,
Zingeris nedalyvavo,
 Žebrauskas - už,
Žiemelis, Žurinskas nedalyvavo.
   Taigi 51 Seimo nariui balsavus už, 24 - prieš ir 4 susilaikius Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas priimtas.
Skelbiu rytinį posėdį baigtą.
-----------------------------------------------------
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą