2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienis

Kam naudinga tokia Nacionalinio saugumo sistema ???2017-06-25 LRT TV naujienų tarnyba,LRT.lt  pranešė:

Nacionalinio saugumo komisija koordinuos institucijų veiklą nacionalinio saugumo srityje
   Kuriama Vyriausybės nacionalinio saugumo komisija, kuri būtų atsakinga už institucijų veiklą koordinavimą nacionalinio saugumo srityje bei reaguojant į galimas krizines situacijas. 

Šią komisija sudaro:
Ministras Pirmininkas (Komisijos pirmininkas);
krašto apsaugos ministras (Komisijos pirmininko pavaduotojas);
ūkio ministras;
užsienio reikalų ministras;
vidaus reikalų ministras;
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius;
Respublikos Prezidento Nacionalinio saugumo grupės vyriausiasis patarėjas;
Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius;
Vyriausybės kancleris.
 .
 Komisijai nustatyti uždaviniai:
Ø  padėti Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimti sprendimus, užtikrinančius nacionalinį saugumą;
Ø  koordinuoti veiksmingą tarpinstitucinį bendradarbiavimą nacionalinio saugumo srityje.

  Komisija, vykdydama šio nutarimo 3 punkte nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

Ø  teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl svarbiausių šalies nacionalinio saugumo klausimų;
Ø  teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl priemonių, turinčių poveikį nacionalinio saugumo interesams, taikymo;
Ø  ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį nagrinėja jai pateiktą informaciją apie esamas ir / ar tikėtinas grėsmes nacionaliniam saugumui.

    O 2018 09 26 žiniasklaida pranešė:

Ø  kad Valstybės saugumo departamente įvyks posėdis dėl nacionalinio saugumo.

Ø  kad  į posėdį kviečiama premjero vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija susipažins su atnaujintomis saugumo situacijos apžvalgomis.

Ø  kad prieš daugiau nei metus įkurta Nacionalinio saugumo komisija koordinuoja institucijų, atsakingų už nacionalinį saugumą, darbą, teikia pasiūlymus Vyriausybei, kitoms institucijoms.  
  

   Informacija tikrai verta pamąstymo, nes tas  pats Valstybės saugumo departamentas yra tos pačios jo  kviečiamos Komisijos narys, o Komisija koordinuoja to pačio Valstybės saugumo departamento darbą ..........
 
 Ir dar vienas įdomus momentas – premjeras S. Skvernelis yra viešai pareiškęs, kad jis kreipėsi į atitinkamas valdžios institucijas dėl sąmokslo prieš jį ....


    Betgi jis yra šios Komisijos, kuris nariai yra kaip tik tos valdžios institucijos į kurias jis kreipėsi, pirmininkas ................

 O tuo tarpu    NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ  ĮSTATYMAS   nuo 1997-01-08     nustatė: 

     Vyriausybės įsteigtas strateginių tyrimų ir analizės centras analizuoja bei prognozuoja išorės ir vidaus saugumo aplinkos pokyčius, seka rizikos veiksnių, pavojų, grėsmių atsiradimą bei vystymąsi ir teikia pasiūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Valstybės gynimo tarybai ir kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms dėl nacionaliniam saugumui stiprinti reikalingų priemonių.

  Tokiu būdu, vadovaujantis sveiko proto logika, išeitų, kad  iš esmės  neveikianti Komisija yra,  o Strateginių tyrimų ir analizės   Centro jau 22 metai kaip nėra, taip ir nėra nes vakar Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas į savo posėdį kvietėsi  du šios neveikiančios Komisijos narius – žvalgybos institucijas ( Valstybės saugumo  ir KAM Antrojo operatyvinių tarnybų departamentus)   pristatyti  metinę grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitą.


  Bet tai tik, kaip sakoma, viršūnėlės, o šaknelės tai, kad  2013 01 01 panaikinus Valstybės saugumo departamento įstatymą  nebeliko „institucijos,  kurios paskirtis – saugoti Lietuvos Respublikos suverenitetą ir jos konstitucinę santvarką“.

O šalies vadovas –vyriausiasis kariuomenės vadas, Valstybės saugumo tarybos pirmininkas sistemingai, kiekvieną kartą išvykdamas į užsienį,  laužo savo priesaiką:

 ..... prisiekiu Tautai būti ištikimas ....  Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus (BVS-Seimo statutą) .......

   Todėl sumoje, sistemiškai ir kompleksiškai įvertinus situaciją nacionalinio  saugumo srityje,  tenka giliai, giliai  atsidusti, kad ........ yra, kaip yra ...

  O kodėl taip yra, ir kam naudinga tokia nacionalinio saugumo sistema,  tikrai verta paklausti taip vadinamą  Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą
.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą