2016 m. rugsėjo 7 d., trečiadienis

Taigi ... taigi .... būtų linksma, jei nebūtų liūdna .... Lietuvos LIAUDIES respublikoje ............

Spalio pradžioje vyks Seimo rinkimai.

Kaip ir vyksta pusiau diktatūrinės santvarkos valstybėse, valdžiai pavojingos personos jau atfiltruotos.

Pasiektai du tikslai – ir valdžia save apsaugojo, ir liaudį pamalonino - su korupcija atseit sukovojo .....

Tuo tarpu yra naivuolių,  kurie mano, kad valdžią renka piliečiai.

Nieko panašaus – valdžią  iš esmės renka liaudis.

 Geras klausimas - Kas gi yra ta  liaudis ??

Pagal Užkalnį liaudis yra tie, kuriems ta pati valdžia ir kišenes krausto, ir „makaronus ant ausų kabina“ ....


Galima būtų pridurti, kad didžioji dalis liaudies nėra perskaičiusi Konstitucijos, nesuvokia, kad atėjo kapitalizmas, kur savo teises turi pasiimti pats, o toliau gyvena sovietinės santvarkos supratimu, kad jais valdžia turi pasirūpinti....

Taigi liaudis iš esmės yra Lietuvos piliečiai „ant popieriaus“ .....

Taigi  šiems popieriniams piliečiams ir yra skirta rinkiminė propaganda, beje tiek pat  šlykšti kaip ir rusiška ............

Pvz. propaganda,  skirta diskredituoti  šilumos tiekėjus valdomus prancūziškų firmų.

Nesvarbu, kad šilumos kainas nustato savivaldybės, kad jas patikrina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Nesvarbu, kad šilumos tiekėjų pelnas nepriklauso nuo parduotos šilumos kiekio.

Jeigu valdžia pasakė, kad šilumos tiekėjai lobsta iš parduotos šilumos kiekio,  lobsta apgaudinėdami vartotojus - liaudis ja šventa tiki.

Betgi liaudis ar Lietuvoje, ar Rusijoje, ar Afrikoje, ar JAV, yra vienoda.


Štai Rusijos valdžia  baugina savo liaudį JAV, NATO.

Lietuvos valdžia baugina savo liaudį Rusijos pavojumi – užsienio priešas.

O vidaus priešas yra prancūziškų firmų valdomi šilumos tiekėjai.

Tik ištark žodį „rubikonas“  kaip liaudis tuojau pat, kaip sakoma,šūdinomis rankomis, griebia savo šūdinas šakes ...“


O kaip gi su tokios propagandos įrankiais – save vadinančiais žurnalistais.

Galima neabejoti, kad jie neturi supratimo apie šilumos kainų reguliavimą, jeigu jie ir skaitė Šilumos ūkio įstatymą, tai iš to, kaip sakoma, naudos kaip iš ožio pieno.

Galima neabejoti, kad Šilumos ūkio įstatymas jiems tiek pat prieinamas, kaip, pvz.  ožiui afiša ....

Galima neabejoti, kad tie žurnalistai, kurie gyvena daugiabučiuose namuose su šilumos punktais, moka nesuteiktos paslaugos centralizuotai pateikto karšto vandens mokestį .....

Moka ir tyli, nes neturi supratimo už ką ir kiek moka.

Supratimo neturi, o kokius straipsnius apie šilumos tiekėjų apetitus  rašinėja .....

Apie šilumos tiekėjus,   laiku nepaėmusius visiškai teisėtų mokesčių už patiektą daugiabučiams namams šilumą.

Nepaimtus jų  mokesčius  dėka Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisinio nihilizmo ar visiškos nekompetencijos (kas geriau .....) ir šilumos tiekėjų priglaustų „kurmių“ ....

O kaip taškosi tokie „žurnaliūgos“, pagal Viktorą:


  • Mi­li­jo­no ver­tas ši­lu­mos tie­kė­jų kąs­nis ....
  • „Dovanėlė“: tūkstančiams gyventojų – nelauktos sąskaitos už šilumą ...
  • Milijono vertas šilumos tiekėjų kąsnis ......
  • ............ politikai sėdi „Rubicon“ berniukų kišenėje?
  • .............. manę atsipūsiantys nuo žvėriškų kainų už šildymą gyventojai, gavę liepos mėnesio sąskaitas, buvo šokiruoti...............
  •  
 Nuo jų nutarė neatsilikti ir vieno rajono meras, buvęs Seimo narys, ir tenai pasirodęs kaip reta sąžiningas ir protingas.

Jis spectarnybas paprašė patikrintai ar prancūzų firmos valdomo  šilumos tiekėjo  veikloje nėra kokių nors teisės pažeidimų .....

Betgi jo  savivaldybės valdžia derina šilumos tiekėjo parengtas netiekiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainas .... tuo sudarydama pagrindą „valstybiniam reketui“ ....

Taigi, kas paneigs, kad  šis ponas meras yra „valstybinio reketo“ dalyvis ...... ar iš nekompetencijos, ar norėdamas įtikti savo rajono liaudžiai .....( kas blogiau ....) ...


Taigi ... taigi .... būtų linksma, jei nebūtų liūdna .... mūsų Lietuvos LIAUDIES respublikoje ............

Iš kurios emigruoja tie, kurie nenori būti liaudimi .....

Iš kurios traukiasi ar išvaromos Lietuvos užsienio firmos .....

Todėl ir neateina į šalį rimtos  investicijos, išskyrus su rusišku kapitalus siejamų firmų ...

Betgi akivaizdu, kad  tai sumoje yra  naudinga tai pačiai Rusijai, kuria valdžia taip baugina liaudį .................


Todėl  ir kas paneigs, kad iš esmės Rusija valdo mūsų  šalį ir todėl tikrai jos nepuls, nes tą daryti jai nėra prasmės..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą