2016 m. rugsėjo 8 d., ketvirtadienis

„Prokurore, mažas esi ir pakeisti nieko negali .............“


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pranešė:

„ Nuo šiol energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojai visą reikalingą informaciją ras naujoje interneto svetainėje http://energetikosabc.lt.

Tai Komisijos iniciatyva pristatomas edukacinis (Buitinių vartotojų sąjunga. O kaip tai būtų lietuviškai ...) projektas.“

Iniciatyva tikrai gera ir sveikintina, pagirtina.

Tačiau yra kai kurių BET .....

Pvz.  tai kas liečia skyrių „Apsirūpinimo  karštu   vandeniu būdai“


Štai skyriuje „Karšto vandens tiekimas“ parašyta:

Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas, pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.
Karšto vandens tiekėjas – asmuo, tiekiantis Jums karštą vandenį pagal pirkimo–pardavimo sutartis.

 Dažniausiai, tačiau ne visada (plačiau apie tai skaitykite skyriuje „Apsirūpinimo karštu vandeniu būdai“), karšto vandens tiekėjas ir šilumos tiekėjas yra ta pati bendrovė.
----------------

Viskas teisingai, taip kaip tai  nustato Šilumos ūkio įstatymas.

Tokio karšto vandens tiekimas vykdomas dviem būdais:

Ø  Lauko tinklais,
Ø  Atvira šildymo sistema.

   Pavyzdžiu paimkime Vilnių, kur iš esmės centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas lauko tinklais  senai likviduotas pastatuose įrengiant šilumos punktus, kuriuose ir ruošiamas karštas vanduo.

Tuo tarpu skyriuje   rašoma:

 Šiuo metu yra galimi 3 apsirūpinimo karštu vandeniu būdai:

 1. Centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo;
 2. Šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo;
 3. Individualus karšto vandens ruošimas, naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros.
  Tokiu būdu yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad Vilniuje pasirinkti centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimą negalima, nes jis ir  techniškai nebeįmanomas, ir be to yra morališkai pasenęs.

Vilniuje daugiabučiuose namuose stovi arba Vilniaus šilumos tinklų (ne šilumos tiekėjo) arba namo savininkų šilumos punktai, kuriuose butams ir ruošiamas karštas vanduo.

Taigi Vilniuje galima tiktai nutraukti karšto vandens ruošimą daugiabučių namų šilumos punktuose ir ruošti karštą vandenį butuose.


Beje taip yra ir visoje šalyje išskyrus pusę Visagino ir porą Panevėžio katilinių.

Toliau rašoma – „Jei Jūs neišreikšite savo valios pasirinkti karšto vandens tiekėją, Jums karštą vandenį tieks šilumos tiekėjas.“

 Jeigu jau tokiu atveju Vilniaus šilumos tiekėjas tieks centralizuotai paruoštą karštą vandenį, tai ir Karšto vandens pirkimo pardavimo sutartį jis  turi sudaryti, ar ne taip ???

Tikrai taip, ir šilumos tiekėjas sutartį sudaro, nors ir  gerai žino, kad tokios paslaugos teikti jis  negali.

Taigi vartotojas turi dvi sutartis:

 1. Pirkti šilumai, skirtai šildymui ir karšto vandens ruošimui šilumos punkte,
 2. Pirkti centralizuotai paruoštą karštą vandenį.
Taigi dvi sutartys yra, bet antra nevykdoma – centralizuotai paruoštas karštas vanduo netiekiamas, bet mokestis už jį imamas .... .

 Vadovaujantis vien tiktai sveiko proto logika išeina, kad nevykstant (neįmanomam) centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimui net kalbėti apie šios paslaugos kainą yra  nesolidu ...

 O ką jau kalbėti apie tai, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatinėja šios neteikiamos ir neįmanomos teikti paslaugos, centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo kainas ...

Kaip tai suprasti ir kaip tai pavadinti ????

Ir tai ne vienintelis „bredas“ šiame skyriuje.

O kaip pavadinti tai, kad prokurorai, teisėjai, Seimo nariai, policininkai moka nesuteiktos paslaugos mokestį ???

O kaip pavadinti tai, kad prokurorai, teisėjai, Seimo nariai, policininkai, dargi Konstitucinio teismo nariai, dargi prezidentė ir Seimo pirmininkė, arogancijos nestokojantys prezidentės  patarėjai, jeigu norėtų nusipirkti, tarkime, alaus butelį, turėtų parodyti asmens tapatybės dokumentą.

Kurgi jų visų sumoje ir savigarba, ir teisinės valstybės suvokimas, jei nuolankiai  tenkintų (tenkina)  akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteisėtą prekybininkų užgaidą.

Taigi yra, kaip yra .. kaip toje senoje dainoje ... „Prokurore, mažas esi   ir pakeisti nieko negali ...“


Arba tiksliau - "Prezidente, maža esi ir pakeisti nieko negali ....."

***********************************************************************************

Apsirūpinimo karšto vandeniu būdai


Šiuo metu yra galimi 3 apsirūpinimo karštu vandeniu būdai:
 1. Centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo;
 2. Šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo;
 3. Individualus karšto vandens ruošimas, naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros.
Jei pasirinksite antrą karšto vandens tiekimo būdą, kai šiluma karštam vandeniui ruošti perkama iš karšto vandens tiekėjo, o geriamasis vanduo – iš geriamojo vandens tiekėjo, t. y. be karšto vandens tiekėjo, atskirai yra perkamas geriamasis vanduo ir atskirai šilumos energija. Be to, turite įvertinti ir tai, kad turėsite patys:
 • įsirengti apskaitos prietaisus ir užtikrinti jų metrologinę atitiktį;
 • samdyti santechniką apskaitos prietaisams įrengti ir jų priežiūrai bei techniniam aptarnavimui vykdyti;
 • gyvenamojo namo viduje pasidalyti suvartotą energiją karštam vandeniui ruošti;
 • gyvenamojo namo viduje pasidalyti skirtumą tarp pastate suvartoto šalto vandens, nustatyto pagal šalto vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenis, kiekio ir pastato karšto vandens vartotojų deklaruoto su karšto vandeniu suvartoto šalto vandens kiekio.
Jūs turite teisę pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo sutartį dėl karšto vandens pirkimo. Pasirinktas karšto vandens tiekėjas turi įrengti suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius prietaisus, sudaryti reikiamas sutartis ir pirkti karštam vandeniui ruošti geriamąjį vandenį bei energiją iš atitinkamų tiekėjų.
Jei Jūs neišreikšite savo valios pasirinkti karšto vandens tiekėją, Jums karštą vandenį tieks šilumos tiekėjas. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą