2016 m. rugsėjo 9 d., penktadienis

Energetikos ministras turėtų būti atstatydintas, nes jis pats tikrai nesuvoks, kad vis tik už tvarką ministerijoje jis pats yra atsakingas.
Energetikos   ministerija yra patvirtinusi:

I. ŠILUMOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ SU BUITINIAIS ŠILUMOS VARTOTOTOJAIS STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠĄ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.722E40614F52/tmhAwHkgEq),
kuriame nustatyta:

36. Dėl šilumos tiekėjo kaltės ar jo padarytų šilumos apskaitos ar techninio pobūdžio klaidų susidariusi nepriemoka išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Ši nepriemoka už patiektą šilumą šilumos vartotojui skaičiuojama už du paskutinius mėnesius neskaičiuojant delspinigių.

Permoka už suvartotą šilumą skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį.

Grąžinama permoka už suvartotą šilumą šilumos vartotojui arba šalims susitarus gali būti įskaitoma į būsimus šilumos vartotojo atsiskaitymus už šilumą.)II. KARŠTO VANDENS VARTOJIMO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ BENDRĄSIAS SĄLYGAS,
kuriose nustatyta:

27. Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės ar padarytų karšto vandens apskaitos klaidų susidariusi nepriemoka išieškoma ne daugiau kaip už 24 mėnesius, ši nepriemoka skaičiuojama už buitiniam karšto vandens vartotojui patiektą karštą vandenį vandens vartojimo laikotarpio kainomis be delspinigių.
Permoka už suvartotą karštą vandenį skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį.
Permoka už suvartotą karštą vandenį grąžinama vartotojui arba šalims susitarus gali būti įskaitoma į būsimus vartotojo atsiskaitymus už karštą vandenį:

                          
II. STANDARTINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS SĄLYGŲ APRAŠĄ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.30FAA23D6DFB/DVRRarsLvt),

kuris dėl „permokų“, „nepriemokų“ nieko nenustato.


IV. SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO, PERDAVIMO IR SKIRSTYMO STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠĄ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2CC190FF40B/laOYcxkkgF},
kuriame nustatyta:

48. Dėl tiekimo įmonės kaltės ar padarytų dujų apskaitos klaidų susidariusi buitinio vartotojo skola išieškoma ne daugiau kaip už 36 mėnesius, ši skola skaičiuojama už buitiniam vartotojui patiektas dujas, neskaičiuojant delspinigių.

 Permoka už suvartotas dujas skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį, kuri įskaitoma į būsimus atsiskaitymus už dujas arba grąžinama buitiniam vartotojui.

Jeigu buitinis vartotojas dėl savo kaltės (ar padarytų klaidų) klaidingai deklaravo, neteisingai apskaičiavo ir nepilnai atsiskaitė už suvartotas dujas, skola išieškoma už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį.


Akivaizdu, kad nereikia būti kokiu nors, kokios nors srities, specialistu, pakanka sveiko proto logikos, kad suvokti, jog atsiskaitymo su šių  paslaugų teikėjais  tvarka turi būti vienoda, kad būtų suabejota ministerijos teise nustatyti  atsiskaitymo už „priemokas“, „neprimokas“ terminus ir tvarką.

Betgi yra taip, kaip matome ... Energetikos ministerijoje šioje vietoje tvarkos tikrai nėra.

O kas liečia Šilumos tiekimo vartojimo taisykles, tai jos yra dar vienas eilinis, nepaneigiamas  įrodymas, kad Energetikos ministerijoje ne tik tvarkos rengiant teisės aktus nėra, bet vietomis nėra ir kompetencijos .....

Geriausias to įrodymas – ministerijos inspiruota masinė psichozė -  privalomas „apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimas“, kurio pasekmė „valstybinis reketas“ – neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens mokesčio įvedimas.

Ir jeigu jau krašto apsaugos ministras remiamas prie sienos už  viešuosius pirkimus, tai, vadovaujantis ta pačia logika, energetikos ministras turėtų būti atstatydintas, nes jis pats tikrai nesuvoks, kad vis tik už tvarką ministerijoje jis pats  yra atsakingas.

.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą