2016 m. rugpjūčio 31 d., trečiadienis

Ar avižiniai dribsniai su kandimis yra ekologiškas maisto produktas, ar ne ?
Kas yra ekologiškas maisto produktas ??

Pvz, avižų dribsniai, kada jie yra ekologiški, kada ne.

Pagarsėjusi Maisto ir veterinarijos tarnyba aiškina:

Ekologiški produktai – tai žemės ūkio, įskaitant akvakultūrą, produktai:
    - gyvi ar neperdirbti žemės ūkio produktai;
   - maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai;
   - pašarai;
   - augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos;
   - maistui ar pašarams naudojamos mielės.

Tuo tarpu Lietuvos vartotojų institutas aiškina:

Kokius maisto produktus reikėtų laikyti ekologiškais?
Lietuvos gyventojų apklausos parodė, kad daugelis neteisingai supranta, kas yra ekologiški maisto produktai. Vieni mano, kad tai mažuose ūkiuose išauginti produktai, kiti galvoja, kad tai lietuviški produktai.

Nuoroda "ekologiškas" apibūdina ne tiek produktą, kiek jo auginimo, apdorojimo ar perdirbimo būdą.
Ekologiškais laikomi tokie augalinės ir gyvūninės kilmės produktai, kurie pagaminami (išauginami, apdorojami, perdirbami), pakuojami, ženklinami, laikomi, gabenami ir realizuojami laikantis Ekologinio žemės ūkio taisyklių.
Tai reiškia, kad:
• augalininkystėje neleidžiama naudoti sintetinių cheminių medžiagų - trąšų (leidžiama naudoti organines ir natūralios kilmės mineralines trąšas), augalų apsaugos priemonių (naudojami natūralūs ligų ir kenkėjų kontrolės metodai), augimo reguliatorių, dažų;
• gyvuliai ir paukščiai šeriami ekologinės gamybos ūkiuose išaugintais ar laikantis ekologinės gamybos reikalavimų pagamintais pašarais. Neleidžiama šerti genetiškai modifikuotais pašarais ar jų priedais, neleidžiama naudoti augimą skatinančių ar lėtinančių preparatų, sintetinės kilmės medžiagų, stimuliuojančių gyvulių produktyvumą, sintetinių apetitą skatinančių preparatų, hormoninių preparatų, profilaktiškai naudoti sintetinius vaistus. Užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra;
• apdorojant ar perdirbant maisto produktus naudojamos ekologiškos žaliavos, nenaudojami sintetiniai maisto priedai ar pagalbinės medžiagos. Produkte gali būti iki 5 proc. neekologiškų žemės ūkio kilmės sudėtinių dalių, maisto priedų bei pagalbinių medžiagų, kurie leidžiami naudoti ekologinėje gamyboje;
• draudžiama ekologiškus produktus apdoroti jonizuojančiais spinduliais, aukšto dažnio srovėmis ir naudoti cheminio apdorojimo būdus. Produktams konservuoti ir rūkyti draudžiama naudoti chemines medžiagas;:
• ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai nėra genetiškai modifikuoti.
Ekologiški maisto produktai, palyginti su įprastiniais, turi daug privalumų. Jie pasižymi maistingumu, geru skoniu, aromatu.
Juos auginant tausojama aplinka: neužteršiamas dirvožemis, vanduo, oras, išsaugoma augalų ir gyvūnų biologinė įvairovė, užtikrinama gyvūnų gerovė, atsiranda naujų užimtumo galimybių ūkininkavimo, perdirbimo, paslaugų sektoriuose.

  Vadovaujantis sveiko proto logika ir instituto aiškinimu ekologiško maisto produktai turėtų būti sveikesni, t.y. be augalų apsaugai nuo kenkėjų naudojamų chemikalų liekanų.

 Betgi jeigu pvz. uždarame avižų dribsnių pakelyje laksto maistinės kandys ir ropinėja jų vikšrai, kaip tada ???

Ar tai nėra įrodymas, kaip teigia Maisto ir veterinarijos tarnyba, kad šis neperdirbtas žemės produktas yra ekologiškas.

Todėl viešai kreipiamės į Lietuvos vartotojų institutą ir Maisto ir veterinarijos tarnybą informacijos:

Ar avižiniai dribsniai su kandimis yra ekologiškas maisto produktas, ar ne ?.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą