2016 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis

Dėl visų Vyriausybės Ministerijų atsiskaitymo Lietuvos žmonėms už atliktą darbą per visą kadenciją

 LIETUVOS PENSININKŲ  SUSIVIENIJIMAS  (toliau Liet.PS)
Asociacija, Smilties Pylimo Nr. 3 bt. 4,  92250, Klaipėda, telef. 8 666 73965, el .paštas amgedv@gmail.com, kodas 303871378, NTR kodas 2197-2005-8012:0004, 2015-03-10.
Atsiskaitymo sąskaita LT80 5015 4000 0103 2261 \
Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“, kodas 300087289
 --------------------------------------------------------------------------------- 


ATVIRAS LAIŠKAS 2016 – 07 – 08. Nr.15-p-lvp

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTEI DALIAI GRYBAUSKAITEI,

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PREMJERUI

ALGIRDUI BUTKEVIČIUI,

LIETUVOS VISUOMENEI IR SPAUDAI


(Dėl visų Vyriausybės Ministerijų atsiskaitymo Lietuvos žmonėms už atliktą darbą per visą kadenciją)

Reikalingas skubus atsakymas.

Mes, Lietuvos pensininkų susivienijimo Tarybos posėdžio metu, įvykusio 2016-07-08, ir daugumos narių pageidavimu, nutarėme kreiptis į Jus gerb. Premjere Algirdai Butkevičiau su prašymu, gal būtų galima visoms mūsų Vyriausybėje esamoms ministerijoms užduoti kelis klausimus į kuriuos laukiame atsakymo iki kadencijos pabaigos:

1. ką gero padarė Lietuvos žmonėms kiekviena ministerija atskirai per visą darbo kadenciją?

2. ką žadėjo padaryti, bet nepadarė?

3. kada bus parašytas įstatymas- išspręstas klausimas dėl Lietuvos vienišų ir vienišų neįgalių pensininkų pensijos normalizavimo, t.y. sulyginimas su pensininkais netekusiais vieno iš sutuoktinių? (dabar yra viešas jų genocidas).

4. ką gero padarė visiems Lietuvos pensininkams?

5. ką padarė ir ką žada daryti, kad Lietuvos žmonės nebėgtų iš Lietuvos?

6. kokie ateities planai? Kokius darbus ruošiatės palikti naujai vyriausybei?

Mes pageidautumėm, kad kiekviena vyriausybės ministerija atsiskaitytų atskirai, tai gali būti visos ryšio priemonės: konferencijos suorganizuotos visai Lietuvai įvairiose Lietuvos vietovėse, kur Lietuvos žmonės galėtų pateikti klausimus detalesniam atliktų darbų išsiaiškinimui ir sužinoti, kokie planai numatomi ateičiai.

Bet gali būti ir spauda, internetinės ministerijų svetainės, tik kad mūsų adresu ji būtų pateikta, o mes išplatinsime visai Lietuvai internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ , kurį gauna visa Lietuva, pagalba. Laikas labai greitai bėga, todėl norime skubaus atsakymo,pagarbiai


Aldona Marija Gedvilienė (LietPS) prezidentė

Genovaitė Malyševa (LietPS) sekretorė.P.s. svetainė http://lietps.eu/ 
(yra įstatai, programa ir kt. informacija). Siunčiami du (2) puslapiai.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą