2016 m. rugpjūčio 8 d., pirmadienis

Prezidentė prašoma sutramdyti "nužmogėjusią" valdžios instituciją


Kainų komisija pranešė:

SAVAVALIŠKAS ATSIJUNGIMAS NUO CENTRALIZUOTŲ SISTEMŲ NEATLEIDŽIA VARTOTOJŲ NUO PAREIGŲ


Vartotojui savavališkai atsijungus nuo centralizuotos karšto vandens tiekimo sistemos, neatsižvelgiant į kitų namo gyvento   jų interesus, išlieka pareiga mokėti šilumos tiekėjui už šilumą karštam vandeniui ruošti – tokį sprendimą priėmė Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Klaipėdos energija“ ginčą.
Vartotojas nurodė, kad 2016 m. vasario 1 d. jo bute esantys vamzdžiai buvo atjungti nuo centralizuotos karšto vandens tiekimo sistemos ir karštas vanduo yra nenaudojamas, todėl AB „Klaipėdos energija“ nepagrįstai reikalauja mokėti už šilumą, reikalingą karštam vandeniui ruošti, ir prašo grąžinti už negautą paslaugą sumokėtus pinigus.
Tačiau vartotojas, atsijungdamas nuo centralizuotos karšto vandens sistemos, privalo užtikrinti, kad nebūtų pažeistos kitų namo gyventojų teisės ir teisėti interesai. 
To neįrodžius, kaip nutiko šiuo atveju, atsijungimas laikomas savavališku – tai nustatyta faktines ginčo aplinkybes išnagrinėjusios Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išvadoje.
Tokiu atveju vartotojui, net ir nevartojant centralizuotai tiekiamo karšto vandens bei jo nedeklaruojant, suvartojamo karšto vandens kiekis apskaičiuojamas pagal nustatytus normatyvus asmenų, gyvenančių tame bute, skaičiui. 
Atkreipiame dėmesį, kad daugiabutis yra visų namo gyventojų bendras turtas ir atskiro buto savininkas negali savavališkai priimti statybinių ar inžinerinių sprendimų, kurie gali pažeisti kitų butų savininkų teises ir teisėtus interesus.
--------------------------- 
Taigi Kainų komisija priėmė sprendimą:

 kad nenaudojant daugiabučiame name šilumos punkte paruošto karšto vandens išlieka pareiga mokėti šilumos tiekėjui už šilumą karštam vandeniui ruošti !!!!!!

 kad nevartojant karšto vandens jo suvartojamas kiekis apskaičiuojamas pagal nustatytus normatyvus !!!!!!!

Betgi šilumos tiekėjui  jo visa pastatui  patiekta šiluma yra apmokama.

Taigi pagal Kainų komisijos sprendimą Klaipėdos  šilumos tiekėjui privaloma mokėti už tai, ko jis nepatiekė.

Ką tokiu atveju turi daryti pavyzdžiui STT, prokuratūra ???

Neabejotinai privalo  imti tirti, kodėl taip elgiasi valdžios institucija.

Neabejotinai nei STT, nei prokuratūra, kaip sakoma, ne piršto nepajudins.

Kodėl jos taip pasielgs ??

Kas paneigs, kad todėl, kad nebus tokio prezidentūros nurodymo, ar leidimo, jei šios dvi jėgos struktūros išdrįs jo paprašyti.

O juk  visai nesenai prezidentė visai teisingai kalbėjo apie valdžios nužmogėjimą.

O kas paneigs, kad toks Kainų komisijos sprendimas yra šios valdžios institucijos nužmogėjimo nepaneigiamas įrodymas - žmonės verčiami mokėti už tai, ko jie negavo.

Todėl sumoje, kas paneigs, kad prašymas prezidentę sutramdyti "nužmogėjusią" valdžios instituciją yra visiškai teisėtas ir teisingas.
Todėl prezidentė viešai prašoma duoti leidimą STT ir prokuratūrai ištirti ir atitinkamai  įvertinti šią  Kainų komisijos veiklą.


.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą