2016 m. rugpjūčio 15 d., pirmadienis

Kaip bebūtų keista .....Kada laiptines valo patys daugiabučių namų gyventojai, jie vandenį ima iš savo butų.

O iš kur imamas  vanduo, kada daugiabučių namų valymą organizuoja savivaldybių paskirti administratoriai, galima teigti, nerūpi nei daugiabučių namų butų savininkams, nei šilumos ar geriamo vandens tiekėjams.

 Į daugiabučio namo geriamo vandens, ar karšto vandens sistemas įvirinami čiaupai ir problema išspręsta.

Negali būti, kad tai atliekama be savivaldybių paskirtų daugiabučių namų administratorių žinios.

Galima teigti, kad tai atlieka daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.


O koks viso to rezultatas  šiuo metu ir kaip visa tai pavadinti?

Šiuo metu tokio karšto vandens  nuostolius apmoka šilumos tiekėjas.

Geriamo gi vandens tiekėjas nuostolių nepatiria, kadangi tokia jau dosni yra ta  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatydama geriamo vandens kainas.

Už šilumą, sunaudotą šio, laiptinių valymui skirto, karšto vandens ruošimui, moka butų savininkai.

Betgi ankščiau ar vėliau ateis laikas, kada už geriamą vandenį, tame tarpe ir karšto vandens ruošimui, daugiabučių namų butų savininkai atsiskaitys su tiekėju pagal įvadinius apskaitos prietaisus ir tokiu būdu tokiais atvejais apmokės ir šilumos ir karšto vandens vagystes.

 Būtent vagystes – vykdomas atvira forma su savivaldybės paskirtų administratorių žinia, ar net nurodymu.

Tokiu būdu daugiabučių namų butų savininkai moka ir „valstybinio reketo“ mokestį, ir moka už pavogtą šilumą.

Teko girdėti, kad tokiais atvejais prieš čiaupus yra įrengiami apskaitos prietaisai.

Tiktai  tokiu atveju labai būtų įdomu pažvelgti į šilumos tiekėjo išrašytas sąskaitas už šilumą ......

Betgi įdomiausia yra tai, kad jeigu aktyvus, pilietiškas daugiabučio namo savininkas bando kovoti su šia vagyste, jis nesulaukia pritarimo nei iš kitų daugiabučio namo butų savininkų, nei, kaip bebūtų keista, iš ne kurių šilumos tiekėjų ......

P.s. Kas paneigs, kad tokiu atveju vagiamas termofikatas iš šildymo sistemos, kadangi senos, sovietinės statybos daugiabučiuose namuose  dar jų statybos metu buvo tam sudarytos  sąlygos ..................
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą