2016 m. rugpjūčio 13 d., šeštadienis

Į tą pačią vietą tik aukštesniu lygiu .....


UAB Vilniaus energija pranešė:

Lietuvos teismų sprendimu šilumos vartotojams paskirstyta viršnorminė šiluma
2016-08-09

Lietuvos teismų sprendimai ir valstybės institucijų išaiškinimai įpareigojo bendroves „Vilniaus energija“ ir „Litesko“ paskirstyti gyventojams apmokėti jų suvartotus šilumos kiekius, kurie viršija nustatytus šilumos energijos normatyvus karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai).

„Vilniaus energija“ ir „Litesko“ kartu su liepos mėnesio sąskaitomis gyventojams pateikė ir sąskaitų dalį už šilumą, kuri daugiabučiuose buvo suvartota nuo 2010-ųjų gegužės iki 2015 metų gegužės mėnesio, tačiau iki šiol nepriskirta apmokėti.

Šilumos kiekiai paskirstyti daliai Vilniaus, Marijampolės, Vilkaviškio, Alytaus, Telšių, Biržų, Kelmės ir Druskininkų gyventojų. Palangiškiai tokių sąskaitų sulaukė anksčiau – kartu su balandžio mėnesio sąskaitomis.

„Vilniaus energija“ ir „Litesko“ negalėjo iš karto paskirstyti šių gyventojų suvartotos šilumos kiekių, nes Lietuvos teisės aktai nenumatė aiškaus būdo, kaip tai turėjo būti padaryta

Esant neaiškumui, „Vilniaus energija“ ir „Litesko“ sąskaitas už viršnorminę šilumą teikė gyventojų pasirinktoms įmonėms, kurios prižiūri namo šildymo ir karšto vandens sistemas. 

Apie tai buvo informuotos Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) ir Valstybinė energetikos inspekcija.

Tačiau Lietuvos teismai, kurių sprendimus Lietuvos aukščiausiasis teismas 2015 metų vasario 27 dienos nutartimi peržiūrėti atsisakė, įpareigojo bendroves sąskaitas už viršnorminę šilumą teikti gyventojams. 

Šilumos tiekėjų veiklą reguliuojančios institucijos yra išaiškinusios, jog turi būti paskirstytas ir apmokėtas visas patiektas, taip pat ir VKEKK nustatytus normatyvus viršijantis, šilumos kiekis  tuose daugiabučiuose namuose, kuriuose karšto vandens apskaita yra sutvarkyta arba kurių gyventojai priėmė sprendimus karštu vandeniu apsirūpinti be karšto vandens tiekėjo.

Sostinėje sąskaitų už viršnorminę šilumą iš viso pateikta už beveik 505 tūkst. eurų, sąskaitų sulauks apie trečdalis „Vilniaus energijos“ klientų. 

 Vidutinė gyventojų mokėtina suma Vilniuje sudaro apie 7,5 euro.

„Litesko“ pateikė sąskaitų už viršnorminę šilumą už 416 tūkst. eurų, sąskaitų sulauks apie 50 proc. įmonės klientų. Vidutinis sąskaitų dydis Alytuje sudaro 7,32 euro, Biržuose – 15,49 euro, Druskininkuose – 30,26 euro, Kelmėje – 13,66 euro. Marijampolėje vidutinė sąskaitų vertė yra 16,74 euro, Telšiuose – 6,1 euro, Vilkaviškyje – 13,18 euro.

------------------------------------------

Visų pirma tai Civilinis kodeksas nustato, kad tai kas patiekta, turi  būti apmokėta, ką dar 2004 metais išaiškino Lietuvos aukščiausiasis teismas.

Antra - šilumos tiekimo sutartyse su buitiniais šilumos vartotojais yra nustatyta, kad šilumos tiekėjas tiekia šilumą šildymui ir karštam vandeniui ruošti.

Trečia - Šilumos ūkio įstatymas nustato:
            9Karštas vanduo – iš geriamojo vandens paruoštas, pašildant jį iki higienos normomis nustatytos temperatūros, vanduo.
10Karšto vandens tiekėjas – asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis.
11. Karšto vandens tiekimas centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.

Tokiu būdu nuo to momento, kada daugiabučiuose namuose buvo įrengti šilumos punktai, šilumos tiekėjas nebėra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjas ir yra tiktai šilumos, kuri visa turi būti apmokėta, tiekėjas.

O tai, kad valstybės pamatų griovėjai poįstatyminiuose teisės aktuose atliko savo juodą darbą, situacijos nei teisiniu, nei fiziniu požiūriu nekeičia.

Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad poįstatyminiai teisės aktai negali pakeisti įstatymų nuostatų.

Taigi sumoje faktas yra tas, kad UAB Vilniaus energija nesiėmė priemonių savo teisėms apginti, o Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės  komisija  nekontroliavo, kaip vykdomas apmokėjimas už suteiktas paslaugas,  ir nesiėmė priemonių,  teisėtumui  užtikrinti.

Geras klausimas - kodėl abu labu taip elgėsi.


Kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos vadovybė yra, švelniai tariant, nelabai jau kompetetinga energetikos srityje, vargu ar kas išdrįs užginčyti.

O kaip vertinti tą faktą, kad ir komisijos vadovybė ir jos darbuotojai, gyvenantys daugiabučiuose namuose, kur įrengti šilumos punktai, moka nesuteiktos paslaugos - centralizuotai paruošto karšto vandens mokestį,  gal kas pasiūlys  ...

Taigi su Kainų komisija, tarkime, aišku, nes kas paneigs, kad sumoje  jos vadovybė yra  ne valstybės tarnautojai, o politikų patarnautojai, 

O kaipgi su šilumos tiekėju, su prancūzų firma, savo kokybiškomis paslaugomis garsėjančia visame pasaulyje.

Kaipgi su firma, kuri visam pasauliui išgarsino Vilnių gerai jos sutvarkytu miesto šilumos ūkiu. 

Kaipgi su firma, kuri atsisakė pirkti "kalakutus" po 1 milijoną litų, už ką ką jai buvo pagrasinta tuo kas visą laiką ir vyko - persekiojimu ir nuolatiniais bandymais diskredituoti.

(Pažymėtina, kad šia veikla ypatingai pasižymėjo ir toliau ją vykdo viena politinė jėga aršiai deklaruojanti patriotines vertybes, o iš esmės vykdanti valstybės pamatų griovimą.)

Taigi kaipgi su firma, kurios neapgynė Prancūzijos premjeras, tuo tikslu atvykęs į Vilnių.

(Gal kas paneigs, kad jam buvo duota suprasti, kad prancūzų kapitalo firmos persekiojimas vykdomas Kremliaus iniciatyva. Ir, kad, vertinant tamprius Prancūzijos ir Rusijos ryšius, todėl  Dalkia pagalbos nesulaukė)

Betgi kada danų kapitalas nusipirko Lietuvos draudimą, tai nedelsiant buvo įsteigta dano vadovaujam tarnyba, kuris tikslas buvo užtikrinti nupirktos kompanijos saugumą.

O visai nesenai danai ganėtinai pelningai dirbantį  Lietuvos draudimą pardavė lenkų firmai ir tyliai pasitraukė iš Lietuvos ....

Ir kas paneigs, kad pasitraukė  dėl  šalyje tvyrančios slogios korupcinės atmosferos. 

Todėl ir visai vietoje klausimas - kodėl gi tokios tarnybos neįsteigė Dalkia ?

Todėl ir, kas paneigs, kad dėl to šilumos tiekėjo valdymo aparate tiek prisiveisė "kurmių", kurie taip "apkniso jo vadovybės smegenis", kad  pvz. akivaizdžiai ir nepaneigiamai nevykdantis centralizuotai paruošto  karšto vandens tiekimo veiklos šilumos tiekėjas prisėmė vykdyti šias funkcijas .....


 Taigi yra, kaip ir turi būti  Lietuvos liaudies (beveik socialistinėje) respublikoje ....

Taigi  yra taip, kaip   tai ir  nustato dialektinio materializmo visuomenės spiralinio vystymosi dėsnis - į tą pačią vietą (su ta pačia liaudimi) tik į aukštesnį lygį ..... 
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą