2016 m. rugpjūčio 25 d., ketvirtadienis

Šilumos tiekėjai, nepriemokos jiems ir jų išlaikomi "kurmiai“, bei abejotina Energetikos ministerijos teisė nustatyti senaties terminą .....Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  POZICIJA: VARTOTOJAI NESKOLINGI UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ IR UAB „LITESKO“

 Komisija, įvertinusi situaciją ir tai, kad vartotojai turi apmokėti sąskaitas iki mėnesio pabaigos, laikosi pozicijos, kad UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Litesko“ sąskaitose nurodytos nepriemokos už normatyvus viršijusį šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) 2010 m. gegužės–2015 m. gegužės mėn. laikotarpiu yra neteisėtos.

Todėl vartotojai nėra skolingi UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Litesko“ ir neturi mokėti.  

Jeigu vartotojai jau yra susimokėję, šia suma jiems turės būti sumažintos ateinančių laikotarpių sąskaitos.

Komisija traktuoja, kad nepriemokos susidarė dėl šilumos tiekėjų kaltės, todėl pagal Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašą, nepriemoka vartotojams gali būti skaičiuojama tik už ne ilgesnį nei paskutinių dviejų mėnesių laikotarpį, neskaičiuojant delspinigių.

(  ŠILUMOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ SU BUITINIAIS ŠILUMOS VARTOTOJAIS STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

7. Dėl šilumos tiekėjo kaltės ar jo padarytų šilumos apskaitos ar techninio pobūdžio klaidų susidariusi nepriemoka išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 Ši nepriemoka už suvartotą šilumą buitiniam šilumos vartotojui skaičiuojama už du paskutinius mėnesius neskaičiuojant delspinigių.

Permoka už suvartotą šilumą skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį. Grąžinama permoka už suvartotą šilumą buitiniam šilumos vartotojui arba šalims susitarus gali būti įskaitoma į būsimus buitinio šilumos vartotojo atsiskaitymus už šilumą.)

Kas taip, tai taip.

Turi gi būti kažkoks senaties terminas, tiktai klausimas ar jį nustatyti  yra Energetikos   ministerijos kompetencija ......O iš esmės, tai klausimas, kodėl gi šilumos tiekėjai nesivadovavo Civiliniu  kodeksu – kas patiekta – turi būti apmokėta ......


Vienkart betgi kaip gi su mokesčiais už geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti, kurie  kurį tai laiką buvo neimami dėl UAB ,,Vilniaus energija“  kaltės ??

Kodėl Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki šiol neatliko jų   vertinimo ??

Ką apie tai mano Energetikos   ministerija ???

O ką apie tai sumoje  mano UAB ,,Vilniaus energija“  ir Litesko vadovai ???


Betgi ką  jie gali manyti, nes už juos, kaip galima spręsti, mano ir veikia jų išlaikomi "kurmiai“ ...


.
.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą