2015 m. spalio 28 d., trečiadienis

Neužilgo vienos valdžios institucijos „Olimpas“ turės nuspręsti. ar solidarizuotis su Kainų komisijos „Olimpu“, ar vadovautis sveiko proto logika ....

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nepateikus informacijos:

Ø  Kokiais ES teisės aktais, LR Konstitucijos, Kodeksų nuostatomis vadovavosi  Komisija, įteisindama nesuteiktos paslaugos – centralizuotai paruošto karšto vandens kainą, nors ir tokia paslauga akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteikiama ir negali būti teikiama ( pvz. UAB ,,Vilniaus energija“, kuri nuo 2012 metų pradžios nebeturi savo nuosavybėje daugiabučių namų šilumos punktų ). 

ir ar Kainų komisija sutinka, kad Šilumos ūkio įstatymo 15 (dėl  karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimo) ir 20 (dėl šilumos tiekėjų šilumos punktų daugiabučiuose namuose perdavimo prižiūrėti be sutarčių daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams)  straipsnių  nuostatos prieštarauja viena kitai.

Ø  Jeigu TAIP, kodėl nesiėmė priemonių.

Ø  Jeigu NE, tai prašome atitinkamo pagrindimo.

   Buvo kreiptasi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją su prašymu paprotinti Kainų komisiją pateikti prašomą informaciją.

 Neilgai trukus Vyriausioji administracinių ginčų komisija gavo Kainų komisijos atsiliepimą į mūsų skundą.

  Jo esmė tame, kad Kainų komisija jau nebenurodo  Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio, kurio ji anksčiau teisindavo  neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainos nustatymą ir taikymą.  

( Beje keliuose  laiškuose Kainų komisija teigė, kad ji nustato ne centralizuotai paruošto karšto vandens kainas,  o viename laiške, ir  dviejų sujungtų skundų žodinio nagrinėjimo metu, pripažino, kad nustato centralizuotai paruošto, daugiabučiams namams pristatyto ir ten parduoto karšto vandens kainas .........)

   Komisija nurodė Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnį, kuris nustato, kad  karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika, parengia ir teikia Komisijai ir (arba) savivaldybės institucijai karšto vandens kainos dedamųjų projektą  .......................

O kokiu Šilumos ūkio įstatymo straipsniu remiantis  savo šilumos punktų daugiabučiuose namuose nebevaldantys, ar nebeturintys šilumos tiekėjai iš Kainų komisijos malonės  tampa neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjais, pastaroji nutyli .... , ir  savo laiške rašo kad „Komisijos kompetencijai nėra priskirta vertinti kitų institucijų priimtų teisės aktų nuostatų  atitikties viena kitai“ .

 Tarkime, kad taip ir yra.

  Tačiau tada ir klausimas – kodėl Kainų komisija vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsniu,  o ne 20 straipsniu ir sveiko proto logika ???

Gal Kainų komisija (kaip tas  Olimpas iš keturių „oneirojų“  ir „hekatės“)  tiki stebuklais ...., kaip kad viena Kainų komisijos darbuotoja (kaip ta mitologinė „Heskihija“) žodinio skundo nagrinėjimo metu pareiškusi, kad jei daugiabučiuose namuose iš čiaupų teka karštas vanduo, tai jį tiekia  ne kas kitas, kaip karšto vandens neruošiantys šilumos tiekėjai ........

Tai jau taip ...kaip yra, taip jau ir  yra, o neužilgo   vienos  valdžios institucijos „Olimpas“ turės nuspręsti. ar solidarizuotis su  Kainų komisijos  „Olimpu“, ar vadovautis sveiko proto logika ....


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą