2021 m. balandžio 19 d., pirmadienis

Teisinė situacija Gerovės valstybėje, kaip rusai sako, "гуляй Вася..."

 

 2021 kovo 31 dieną LVAT priėmė neskundžiamą sprendimą, kuris įsigalioja balandžio 1 dieną.

Šiuo atveju data labai simboliška, nes,  kas kontroliuotų šio sprendimo vykdymą, NĖRA ...

Jeigu Lietuva būtų teisinė valstybė, šiuo atveju, kada tai liečia vartotojų viešąjį interesą, tai galėtų būti prokuratūra, ar Valstybinė vartotojų teisių apsaugos taryba.

Taigi teisinė situacija šalyje, kaip rusai sako, "гуляй Вася..."

********************************

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai             2021-04-19 Nr. 2

Energetikos ministerijai

Žiniai: Seimo Ekonomikos komitetui  

 

 DĖL  LVAT SPRENDIMO  ADMINISTRACINĖJE BYLOJE NR. EI-5-261/2021.

 

 Tarnybai ir ministerijai  be abejo yra žinoma LVAT neskundžiamas sprendimas administracinėje byloje   Nr. eI-5-261/2021:

   ....... Todėl LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, kad tirto energetikos ministro įsakymo nuostatos, kuriomis nustatyta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareiga apmokėti šilumos punkto, kuris nuosavybės teise priklauso šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, priežiūros ir eksploatavimo sąnaudas, įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas, atsargines dalis ir įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros ir (ar) eksploatavimo tarifus, prieštarauja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui. .......

[7) sistemiškumo, reiškiančiu, kad teisės normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams, įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai turi būti rengiami ir priimami taip, kad įsigaliotų kartu su įstatymu ar atskiromis jo nuostatomis, kurias šie teisės aktai įgyvendina.]

T.y. negali prieštarauti Civiliniam Kodeksui, Šilumos ūkio įstatymui.

  Betgi, vadovaujantis vien  tik sveiko proto logika ir taip buvo aišku, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostata, kad   daugiabučių namų savininkai privalo apmokėti svetimos nuosavybės  priežiūrą ir remontą,  yra neteisėta, ir Šilumos ūkio įstatyme tokia prievolė nenustatyta, kaip  kad atkakliai užsispyrusi  teigia Taryba.

 Tokiu būdu, dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kaltės, dešimtmetį vyko ir tebevyksta neteisėta veika,  kurią nedelsiant reikia stabdyti ir atlyginti tokiu būdu  padarytą žalą.

  Todėl Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ir Energetikos ministerija pašomos nedelsiant informuoti, kodėl delsiama reaguoti į LVAT sprendimą, ir kaip bus atlyginta padaryta žala: kas ją apskaičiuos, kas ją atlygins.

 Vienkart būtina pažymėti, kad Seimo Ekonomikos komitetas metai iš metų vis  dėkoja Tarnybai už gerą darbą,   piktybiškai ignoruodamas jos vykdomus akivaizdžius ir nepaneigiamus teisės aktų pažeidimus, kaip ir stebėtis, kodėl taip daroma.

 

Prezidentas Antanas Miškinis  

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą