2021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienis

PETICIJA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAKEITIMO

 

  Seimo Peticijų komisijai                  2021-04-29  Nr. 2

 

 PETICIJA DĖL  LIETUVOS  RESPUBLIKOS   KONSTITUCIJOS PAKEITIMO

 

  Lietuva  yra  kone vienintelė šalis pasaulyje, kur nėra vietos savivaldos – vietos savivaldos nėra seniūnijose.

   Tokiu būdu šalyje padėtis liūdnesnė nei carinėje Rusijoje, kur, panaikinus baudžiavą, kaimams buvo leista išsirinkti seniūnus.

 O jeigu nėra vietos savivaldos, tai apie piliečių iš esmės dalyvavimą valstybės valdyme nedera ir kalbėti.

Todėl seniūnai ir seniūnijų tarybos turi būti renkami, seniūnai turi sudaryti pusę rajonų, miestų savivaldybių tarybų.

 O kaip veikia vietos savivalda, kokią naudą ji duoda  valstybei, aprašyta:

  1. Lenkija nenukirto šakos, ant kurios sėdi.

https://alkas.lt/2020/01/06/lenkija-nenukirto-sakos-ant-kurios-sedi/

  1. V.Vaicekauskas: Taškas, kur prasideda tikra valdžia ir demokratija

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/vvaicekauskas_taskas_kur_prasideda_tikra_valdzia_ir_demokratija/

 

 Beje tuometinis Seimo narys A. Kubilius, svarstant Vietos savivaldos įstatymo projektą, kuriame nebuvo  nustatyta vietos savivalda, pasakė, kad tuomet nebus ir demokratijos .....

 O be demokratijos nėra ir pilietinės visuomenės, kas  šiandien ir  yra ...

 Todėl keičiant LR Konstituciją ryšium su tiesioginiais merų rinkimais, valstybės interesų tikslu, būtina joje nustatyti ir vietos (seniūnijų) savivaldą, kad ir pasitelkus mūsų strateginio partnerio ir kaimynės   Lenkijos praktiką ir rezultatus.

  Be to didelė gėda yra valstybei, kada LR Konstituciniam teismui tenka aiškinti, kokia gi respublika yra mūsų valstybė.

Todėl būtina KR Konstitucijoje nustatyti, kad Lietuva yra parlamentinė respublika.

Be to LR konstitucija nustato:

137 straipsnis
Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.

 

Tokiu būdu Lietuvos teritorijoje negali būti JAV ir kitų NATO valstybių karinių bazių.

  O tuo tarpu Lietuva ir JAV yra ratifikavusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo gynybos srityje“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/524076a0ed0311e6be918a531b2126ab?jfwid=-wd7z7cjvr

Kuris nustato JAV karinių bazių steigimo ir naudojimo tvarką.

Tai, kad šis susitarimas naudojamas tiktai tam. kad Lietuva savo valia atsisakytų jai priklausančios pirminės teisės vykdyti baudžiamąją jurisdikciją, sutarties esmės   nekeičia.

Tuo tarpu niekas kitas, kaip tik JAV karinių bazių buvimas šalyje, gali būti šalies saugumo nuo išorės priešų garantas.

  Ryšium su tuo būtina šią problemą LR Konstitucijoje spręsti.

 

 Sumoje, vertinant tai, kad  kas aukščiau išdėstyta turi  ypatingą svarbą  valstybės interesams, siūlau mano pašymą laikyti peticija.

 

      Antanas Miškinis 

 

.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą