2018 m. spalio 15 d., pirmadienis

Europarlamentaras galėtų padaryti stebuklą ..
„Mums reikia ne Kainų komisijos, o „Efektyvios energetikos komisijos“. Tai turi būti ne išsikerojusi biurokratinė institucija, o ūkiška, dinamiška ir savo paskirtį gerai suvokianti įstaiga.“ – taip rašo europarlamentaras Bronis Ropė www.delfi.lt.

Kad taip, kaip sakoma, jo žodžius Dievui tiesiai į ausį.

   Betgi taip tikrai nebus, nes jo Seimo  bendrapartiečiams Kainų komisijos vykdomas Valstybinis reketas visai nerūpi, o Kainų komisijos 2017 metų ataskaitą Seimas įvertino teigiamai, visiškai ignoruodamas pateiktą akivaizdžią ir nepaneigiamą  informaciją apie Valstybinį reketą ir kitus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos prasikaltimus.

 Taigi yra, kaip yra ir bus taip, kaip yra ..... nebent ponas europarlamentaras pats viešai prabiltų apie Valstybinį reketą – neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens teikimo paslaugos mokestį ir apie jį informuotų ES atitinkamas institucijas.

Betgi taip  nebus .....nebent įvyktų kažkas panašaus į stebuklą.

Vienkart teisybės dėlei tenka pastebėti, kad pono Bronio išsakyta nuomone, kad „kaip rodo praktika, šilumos ūkiui atsidūrus privačių tiekėjų ir administratorių rankose, per šildymo sezoną gyventojams tenka šilumai išleisti daugiau, nes privatininkai suinteresuoti tiekti šilumą ne kuo taupiau, o kuo išlaidžiau – tai didina jų pelnus“ toli gražu nesiderina su tikrove, nes šilumos tiekėjų pelnas nepriklauso nuo parduoto šilumos kiekio.

Šioje vietoje ponui Broniui patartina suvokti, kad šilumos kainos yra valstybės reguliuojamos, tame tarpe ir šilumos tiekėjų pelnas.

Vadovaudamasis europine praktika, siūlau po pertvarkos pagrindinį dėmesį skirti ne šilumos  kainai, o realioms sąnaudoms kvadratiniam metrui būsto apšildyti“ -  siūlo  europarlamentaras.
Betgi ponui Broniui tenka priminti, kad sovietinės statybos daugiabučių namų šilumos vartotojai neturi galimybės reguliuoti savo būsto šildymą, nes privalomieji šildymo ir karšto vandens sistemų reikalavimai nevykdomi.

Energetikos ministerija juos dar 2010 metais patvirtino, tačiau Valstybinė energetikos inspekcija juos nuo to laiko boikotuoja ......

Žinoma europarlamentaras galėtų   informuoti atitinkamas ES institucijas, kad dėl to senos statybos  daugiabučių namų  šildymui  nepateisinamai sunaudojama iki 30 procentų šilumos.

Betgi vėl čia tenka prisiminti stebuklus ....

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą