2018 m. spalio 24 d., trečiadienis

Dar 2015 m. Europos Parlamentas pripažino, kad vanduo yra viešoji gėrybė, o ne prekė.


   Vanduo iš čiaupo turi būti kokybiškas ir prieinamas, įsitikinę europarlamentarai   

ES šalys turi užtikrinti švaraus geriamojo vandens tiekimą visiems, įsitikinę europarlamentarai. Antradienį jie balsavo už griežtesnes geriamojo vandens kokybės normas ir geresnę prieigą prie vandens iš čiaupo.

Šiuo metu galiojanti ES direktyva įpareigoja valstybes reguliariai tirti geriamojo vandens kokybę pagal 48 mikrobiologinius ir cheminius parametrus bei savybes. Ji taip pat numato leistinas tam tikrų medžiagų ribas, o kenksmingiausios iš jų geriamajame vandenyje apskritai draudžiamos.

Atsižvelgiant į naujausius tyrimus, siūloma ją atnaujinti: numatyti 18 naujų arba pakoreguotų matuotinų parametrų. Ketinama gerokai sumažinti leistiną švino ir chromo kiekį geriamajame vandenyje, numatyti legionelių bakterijų, chloratų ir kitų sveikatą veikiančių medžiagų ribas, taip pat įpareigoti sekti mikroplastikų kiekį vandenyje.

Geriamasis vanduo iš čiaupo yra gerokai pigesnis negu iš butelio, be to, plastikiniai buteliai itin teršia aplinką, pažymi europarlamentarai. Todėl jie siūlo įpareigoti valstybes ne tik užtikrinti geriamojo vandens kokybę, bet ir didinti vartotojų pasitikėjimą juo: pavyzdžiui, įrengti daugiau nemokamų geriamojo vandens čiaupų viešosiose erdvėse, taip pat administraciniuose ir viešuosiuose pastatuose. Savo ruožtu jie ragina restoranus ir valgyklas tiekti savo klientams geriamąjį vandenį nemokamai arba už mažą kainą.

Šis direktyvos projektas parengtas atsakant į 2013 m. Europoje kilusią piliečių iniciatyvą „Right2Water“, kurią palaikė per 1,8 mln. europiečių, pasisakiusių už teisę į prieinamą, saugų ir švarų geriamąjį vandenį.  

Dar 2015 m. Europos Parlamentas pripažino, kad vanduo yra viešoji gėrybė, o ne prekė.  

Antradienį priimtoje rezoliucijoje valstybės raginamos užtikrinti, kad visi žmonės, ypač pažeidžiamiausios jų grupės, turėtų prieigą prie geriamojo vandens.

Parlamento pranešėjas Michel Dantin (Europos liaudies partija, Prancūzija) pažymėjo, kad „siūlomos priemonės pagerins aprūpinimą vandeniu, užtikrins jo kokybę ir tiekimą visoje Europoje bei sumažins taršos pavojų, nedarydamos įtakos vandens kainai“.

Patvirtinę savo poziciją 300 balsų už, 98 prieš ir 274 susilaikius, europarlamentarai išreiškė pasirengimą toliau derėtis su ES Taryba dėl šio teisės akto.


Informaciniai grafikai šia tema:

EP Tyrimų tarnybos informacija:

Europos Komisijos pranešimas spaudai šiuo klausimu:
  
EP skatina įtraukti darbuotojus į įmonių valdymą

Didesnis darbuotojų dalyvavimas įmonių valdyme gali teigiamai paveikti ES ekonomiką ir darbo rinką, teigia Europos Parlamentas (EP).
 ES yra maždaug 10 mln. darbuotojų akcininkų, jie valdo per 400 mlrd. eurų vertės turto. Tačiau tarp skirtingų šalių šioje srityje yra didžiulis atotrūkis, o kai kurios pokomunistinės valstybės nesiėmė skatinti darbuotojų akcijų nuosavybės, pažymima antradienį didele balsų dauguma priimtoje EP rezoliucijoje. Net 68 proc. ES įmonių šiuo metu nesiūlo jokio darbuotojų finansinio dalyvavimo modelio.
 Europarlamentarai įsitikinę, kad dalijimasis pelnu arba įvairi darbuotojų akcijų nuosavybė prisideda prie įmonių skaidrumo, aktyvesnio socialinio dialogo, darbdavių ir darbuotojų tarpusavio pagarbos, verslumo ugdymo ir bedarbystės mažinimo. JAV atlikti tyrimai parodė, kad savo darbuotojams kapitalo dalį suteikiantis verslas sukuria daugiau darbo vietų, darbuotojai akcininkai sukaupia didesnę pensiją, jiems taip pat kyla mažesnė grėsmė netekti darbo. Darbuotojų dalyvavimas įmonių valdyme taip pat padeda mažinti turtinę nelygybę visuomenėje. Europoje darbuotojams akcijų nuosavybę suteikiančių įmonių socialiniai rodikliai yra 52 proc. aukštesni nei to nedarančių įmonių.
 Europos Komisija raginama pateikti rekomendacijas, kurios paskatintų valstybes ir įmones plėtoti darbuotojų dalyvavimą įmonių valdyme. Siūloma tokioms įmonėms taikyti mokesčių lengvatas, taip pat šviesti visuomenę ir sukurti interneto svetaines, kuriose smulkusis ir vidutinis verslas galėtų rasti dalijimosi pelnu susitarimų modelius. Panašūs modeliai siūlomi ir bankams bei investiciniams fondams.
 Už šią rezoliuciją balsavo 589 EP nariai, prieš buvo 39, o susilaikė 10.
 *********************************** 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą