2016 m. birželio 17 d., penktadienis

Kaip sakydavo romėnai - Menininkus iš kūrinių pažįstame .....


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pranešė:

KOMISIJA IŠNAGRINĖJO VARTOTOJO IR ŠILUMOS TIEKĖJO GINČĄ


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Vilniaus energija“ ginčą dėl mokėjimo už centralizuotai tiekiamą karštą vandenį pagrįstumo, nepripažino vartotojo reikalavimų pagrįstais.
Vartotojas prašyme išnagrinėti ginčą nurodė, kad UAB „Vilniaus energija“ nuo 2015 metų reikalauja mokėti už centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimą, nors šios paslaugos galimai neteikia, todėl jam turėtų būti grąžintas neteisėtai išreikalautas mokestis.  
Komisija, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pateiktą išvadą, nustatė, kad:

• vartotojui nebuvo nutrauktas ar kitaip apribotas karšto vandens tiekimas, neužfiksuota tiekimo sutrikimų ar gedimų;

• vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, ja nepasinaudojus, laikoma, kad šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas;

• pagal galiojantį teisinį reglamentavimą šilumos tiekėjo karšto vandens tiekimo veikla nesieja su prievole valdyti daugiabučiame name įrengtą šilumos punktą, todėl jis šią veiklą vykdo teisėtai ir pagrįstai reikalauja mokėti už pateiktą karštą vandenį.

------------------------

Tokiu būdu Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino esanti visiškai nekompetetinga.

Tiesiog dargi   siaubingai nekompetetinga, nes jos darbuotojų daugelis gyvena daugiabučiuose namuose ir turi žinoti, kad karštas vanduo jiems  ruošiamas pastatų šilumos punktuose, o ne tiekiamas centralizuotai paruoštas karštas vanduo jo tiekimo tinklais, kurių akivaizdžiai senai nebėra, ar atvira šildymo sistema, ko Vilniuje niekada nebuvo.

 Tas pats liečia ir Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, jos vadovus ir specialistus, kurie gyvena daugiabučiuose namuose.

Šia proga tenka pareikšti gilią, gilią užuojautą Seimo nariui K. Daukšiui, kuris taip stengėsi, kad Kainų komisija taptų nepriklausoma ..........

O jeigu Seimo narys gyvena daugiabučiame name ir moka taip vadinamą "valstybinio  reketo" mokestį, tai kokia gi yra jo paties kompetencija .......
Taigi .... taigi .... kaip sakydavo romėnai - Ex opere artifex cognoscitur - menininką iš kūrinio pažįstame.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.s. 
Klausymėlys Inspekcijai, Komisijai ir Seimo nariui - ką reiškia žemiau pateikta dokumento kopija ??


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą