2016 m. birželio 9 d., ketvirtadienis

Argi tai svarbu šiom dviem ministerijom ?????    
 
  
Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270).

Jos parengtos remiantis:

Ø  Svoistva veščestv. Voda i vodianoi par. Tablicy standartnych spravočnych dannych. GSSSD 2-89, GSSSD 98-86, Maskva, 1990 ......................
Ø  Nebegaliojančiomis  Šilumos energijos laikinosios vartojimo taisyklėmis. Vilnius, 1991.
Ø  Nebegaliojančia: CENTRALIZUOTOS ŠILUMOS KAINŲ TAIKYMO, NUSTATANT MOKĖJIMUS UŽ PATALPŲ ŠILDYMĄ IR KARŠTO VANDENS TIEKIMĄ DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BUTAMS, TVARKA  (Žin.,1999, Nr. 89-2638

 ir kitais, panašaus stovio teisės aktais, ir be to šių Taisyklių rengimas  parengimas ir tvirtinimas jau senokai yra Energetikos   ministerijos kompetencija.
   
Betgi Energetikos ministerija nusprendė, kad ir toliau, kol kas ...., galima naudotis šiomis Taisyklėmis.

 Galima tai galima, betgi pagal šias Taisykles įvadinis šilumos apskaitos prietaisas turi būti įrengtas ant  grįžtamo šilumnešio vamzdyno.

O kol to nėra  šilumnešio nutekėjimas pastatuose yra neapskaitomas.

Labai ja panašu, kad taip ir buvo Vilniaus Lazdynų baseine, kuris buvo šildomas neapskaitomu šilumnešiu .....

Taigi Energetikos ministerija nusprendė, kad šilumnešį ir toliau galima vogti .....

Yra dar viena problema, susijusi su šiomis Taisyklėmis.

Tai liečia Visagino pusę miesto, kuriam karštas vanduo tiekiamas atvira šildymo sistema – t. y. į pastatą patenkantis šilumnešis tiesiogiai  tarnauja karštu vandeniu .

Kad taip yra, patvirtina abu labu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Valstybinė energetikos inspekcija pateikusios Visagino miesto aprūpinimo karštu vandeniu ir atviros šildymo sistemos schemą.


Tokiu būdu žiemą karšto vandens temperatūra voniose ir virtuvėse (sprendžiant pagal Vilnius šilumos tiekėjo šilumnešio temperatūrinį grafiką) gali siekti net 100oC.

Tuo tarpu LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 24: 2003 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“ nustato:

26.2. Legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60°C, sudarant technines prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti iki 660C, o vartotojų čiaupuose - iki 600C.

 Pažymėtina, kad Valstybinė energetikos inspekcija informavo:   „Valstybinė energetikos inspekcija nėra gavusi Visagino miesto gyventojų nusiskundimų dėl karšto vandens temperatūros, todėl darytina išvada, kad tiekiant karštą vandenį yra užtikrinama higienos normoje nustatyta temperatūra“.

Tikėtina, kad taip yra – skundų dėl karšto vandens temperatūros nėra.

Bet ar yra normalu ir saugu,  gyventojams naudinga, kada karšto vandens temperatūra yra nepateisinamai didelė ???

Kada lygiai tokia pat nepateisinamai didelė yra vonios radiatoriaus - "gyvatuko" temperatūra ???


Bet argi  tai svarbu abiem  ministerijom ???

..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą