2015 m. gruodžio 28 d., pirmadienis

"Mane guodžia vienas argumentas ".......


Antradienį, gruodžio 22 dieną , LR Seimas slaptu balsavimu pritarė LR prezidentės pasiūlytai Ukmergės apylinkės teisėjo Evaldo Pašilio kandidatūrai į LR  generalinius prokurorus.

 Tuo tarpu, argi kam nors yra neaišku,   kaip būtų vertinamas, ar dargi įmanomas,   pvz.  kuopos vado paskyrimas vadovauti sausumos pajėgoms ...

Arba pvz. kad ir apylinkės teisėjo paskyrimas Aukščiausiojo teismo teisėju ....

Beje pažymėtina, kad tą pačią dieną Seimas pritarė Vilniaus apygardos teismo teisėjo ( buvusio  generalinio prokuroro) kandidatūrai į Apeliacinio teismo teisėjus ......

Taigi Seimas pritarė iš Apylinkės teismo teisėjo tiesiai į LR generalinio prokuroro postą  patekusio ir priversto  iš jo atsistatydinti,  po to vėl tapusio  apylinkės teismo teisėju, po to Apygardos teismo teisėju, ir tik dabar tapusio Apeliacinio teismo teisėju,  kandidatūrai.

Vadovaujantis sveiko proto logika, tokie generalinio prokuroro  paskyrimai yra negalimi....

Tačiau mūsų šalyje jie vyksta, ir Seimui tai yra įprasti dalykai

Tuo tarpu,  norint patekti dirbti į prokuratūrą būtina pirma praeiti Pretendentų atrankos komisiją, o ją praėjus,  kandidato  į prokurorus kompetenciją tikrina Pretendentų egzaminų komisija.

Taigi, vadovaujantis sveiko proto logika, save gerbiantis Seimas visų pirma pasiųstų kandidatus į LR Generalinius prokurorus pasitikrinti savo kompetenciją į šią komisiją.

Arba turėtų egzistuoti Pretendentų į generalinius prokurorus egzaminų komisija.

Kai kas aimanuoja, kad prokuratūra neišaugino tinkamų kandidatų į generalinius prokurorus.

Tačiau galima neabejoti, kad tinkamų  kandidatų tiek pačioje prokuratūroje, tiek kitų teisininkų tarpe tikrai yra pakankamai.

Problema tame, kad save gerbiantys, aukštos kvalifikacijos teisininkai atsisako kandidatuoti į šias pareigas.

Tikėtina,  kad taip bus tol, kol šalies prezidentu netaps   iškili, išlaikyta, komunikabili, pilietiška  asmenybė, kurią bus   ne gėda, savęs nežeminat,   ir Jos Ekscelencija (Jos Kilnybe) tituluoti.

O tu tarpu prezidentė su naujai paskirtu generaliniu prokuroru vieną valandą  aptarinėjo  „neatidėliotinus darbus, kurių reikia imtis, norint užtikrinti efektyvią prokuratūros veiklą“.........

„Visuomenės lūkestis – stipri ir skaidri prokuratūra, o ne akla savo munduro gynyba.
Prokuratūrai būtina atkurti visuomenės pasitikėjimą, tapti modernia, visuomenei atvira institucija“, – sakė Prezidentė.

Betgi ne kas kitas, o visų pirma  neteisėtas, neteisinis  prezidentūros kišimasis į prokuratūros darbą ir  yra tikroji priežastis, kodėl visuomenė nepasitiki prokuratūra.

Iš kitos pusės,  argi kas kitas, jeigu ne prezidentė yra atsakinga už tai, kad  tuo metu, kada visas civilizuotas pasaulis taiko sankcijas agresorei Rusijai, prokuratūra ir toliau dalyvauja Rusijos saugumo tarnybų projekte – nesiliauja persekioti Lietuvos  pilietės  už  „teroro akto rengimą strateginiame Rusijos objekte“ .......

Jeigu jau  ir Lietuva ir prezidentė yra tikrai nepriklausomos  nuo Rusijos, tai apie tai ir turėjo būti visų pirma kalbama  su nauju generaliniu prokuroru – nedelsiant nutraukti bendradarbiavimą su Rusijos spectarnybomis.

Beje dar nevėlu tai padaryti .......
------------------------------------------------------------------------------------------
P.S.

Tikrai verta pažymėti Seimo „nacionalinių vertybių“ pasisakymus  prieš balsuojant.

B. VĖSAITĖ (socialdemokratė).  ..... Žmogus, regis, ir kompetentingas, ir tinkamas užimti šias pareigas, juo labiau kad gavome jo patikinimą, kad jeigu Seimas vykdys parlamentinę kontrolę ir kreipsis dėl viešojo intereso gynimo, šitie kreipimaisi nebus pamiršti

 K. MASIULIS (profesorius, konservatorius).  ....... ,,,,,,,,, kandidatūras  tikrai Prezidentė rinko atsakingai ir nė viena kandidatūra nebuvo bloga. Nė viena nebuvo bloga.

 K. DAUKŠYS (darbietis) ......  Iš minusų galime pažymėti administracinio darbo stoką, gal kitus nereikšmingus dalykus, bet iš esmės tai yra žmogus, kuris sugebėjo mūsų frakcijai pateikti savo darbo viziją, kuriai mes pritarėme, kuris sugebėjo įkvėpti mums, frakcijos nariams, tikėjimą, kad prokuratūra dirbs gerai, kad bus nepriklausoma, kad bus solidžiai tiriamos bylos.

 P. GRAŽULIS (tvarkietis)  ..........  Man atrodo, kad šį kandidatą pasiūlė Seimo Pirmininkė, o teikė Prezidentė. Toks didelis skirtumas. Matote, todėl nėra jokių susipriešinimų ir visi, matyt, vieningai balsuosime už .....................

E. MASIULIS (liberastas).........Liberalų sąjūdžio frakcija pereitą savaitę susitiko su gerbiamuoju pretendentu ir apsisprendė palaikyti gerbiamojo E. Pašilio kandidatūrą. Mes tikrai manome, kad jo turima kompetencija, jo ligšiolinė patirtis, jo asmeninės savybės yra tinkamos užimti generalinio prokuroro poziciją.  

I. ŠIAULIENĖ (socialdemokratė) .................. Frakcija buvo susitikusi su pretendentu. Mums tikrai paliko gerą labai inteligentiško, ramaus, išlaikyto žmogaus įspūdį. Kai kas sakė: ar tik ne per ramus, ar ne per tylus, ar ne per mandagus tokiai sistemai. Mane guodžia vienas argumentas, kad gerbiamasis Evaldas turi didelę teismo pirmininko praktiką.  


.


.


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą