2015 m. gruodžio 1 d., antradienis

Taip, kaip rašoma Biblijoje – „Akis už akį, dantis už dantį“ ......

Izraelio kariškiai lapkričio 30 naktį paruošė susprogdinimui du arabų gyvenamuosius namus.

Kaip rašo Izraelio žiniasklaida, tai yra atlikta teismo sprendimu, kaip atpildas už tai, kad „teroristai“ sužeidė kelis izraelitus.

Pažymėtina, kad prieš antrą pasaulinį karą tokius metodus Palestinoje naudojo anglų kolonizatoriai,  kaip atpildą už izraelitų teroristinius veiksmus .......

Beje visa Izraelio valstybės istorija nusėta žiaurumais, teroru.

1946 07 22 – Palestinoje sionistų teroristai susprogdina viešbutį „Karalius Dovydas“.
Jame gyveno Didžiosios Britanijos vyriausybės ir armijos atstovai.
Žuvo 91 žmogus.

1948 04 09   izraelitai itin žiauriai nužudė 250 arabų vyrų, moterų ir vaikų Deir Jasino  kaime.   Šios žudynės paskatino žmones paniškai bėgti iš didelių Palestinos plotų. 

1948 08 17 izraelitai nužudė švedų diplomatą Folke Bernadotte ir prancūzų pulkininką Andre P. Serot.

1953 10 14 Kibi kaimo žudynės. Izraelitai nužudė 69 moteris ir vaikus už tai kad izraelitų kaime buvo nužudyta moteris ir du jos vaikai.

Itin žiauriai su arabais izraelitai elgiasi ir dabar.

Pažymėtina, kad JAV sugriovė Iraką ne todėl, kad neva tai Sadamas Huseinas gamino ar laikė masinio naikinimo cheminius ginklus, o todėl, kad už kiekvieną izraelitų nugriautą arabų namą jis suteikdavo 25.000 dolerių paramą jam atstatyti.

Štai taip, kaip vokiečių „fašistai“, kaip stribai ir enkavedistai, elgiasi izraelitai, o patys šaukia rėkia, kad juos persekioja antisemitai.

Su tokia istorija, taip besielgiančią  valstybę kitaip, kaip teroristine pavadinti neišeina.

Pažymėtina, kad lygiai taip pat griauna „teroristų“ namus ir  Rusijos didvyris Ramzanas Kadyrovas Čečėnijoje.

O tuo tarpu „civilizuotas“, „žmogaus teises ginantis“ Vakarų pasaulis tyli ....

Akivaizdu, kad   save vadinantys „krikščionimis“ ir
liberastai musulmonų   nelaiko  žmonėmis ....................

Todėl ir nereikia stebėtis, kad  Europoje vyksta  – „Akis už akį, dantis už dantį“ .......

Taip, kaip rašoma Biblijoje ....Komentarų nėra:

Rašyti komentarą