2015 m. gruodžio 22 d., antradienis

Aukščiausioji valstybės valdžia raginama mesti nepotizmą ir politinę korupciją energetikos sektoriuje
J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentei DALIAI GRYBAUSKAITEI

Ministrui Pirmininkui p. ALGIRDUI BUTKEVIČIUI

Energetikos Ministrui p. ROKUI MASIULIUI
2015-12-21
Nr. 20, Vilnius


DĖL LIETUVOS KOGENERACIJOS IŠSAUGOJIMO

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas kartu su energetikos profesionalais, politikais ir mokslininkais ragina Vyriausybę skubiai priimti sprendimus, kurie leistų išsaugoti termofikacines elektrines kaip rezervinius elektros energijos gamybos šaltinius.

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas gruodžio 17 d. sukvietė daugelį ankstesnių Lietuvos Vyriausybių ministrų, kuravusių energetikos sektorių, ir ekspertų paminėti elektros jungčių „LitPol Link“ ir „NordBalt“ įjungimą. Šio svarbaus projekto įgyvendinimas tęsėsi nuo 1992 metų ir sutapo su nepriklausomos Lietuvos energetikos kūrimu. Tačiau džiaugdamiesi pasiekimais, negalime abejingai stebėti, kaip nepamatuoti ir trumparegiški sprendimai žlugdo vietinius elektros energijos gamybos pajėgumus – veikti negalės Vilniaus, Kauno ir Panevėžio termofikacinės elektrinės.

Praradus efektyvius dujinius elektros gamybos pajėgumus, jų nekompensuos planuojamos pastatyti naujos Vilniaus ir Kauno elektrinės. Kaip rodo Lietuvos energetikos konsultantų atlikta analizė, elektros kainos rinkoje iškart pakyla, kai nebelieka vietinių gamintojų, ypatingai – žiemos mėnesiais, kada Nord Pool Spot biržoje padidėja elektros rinkos kaina.

Nesiėmus skubių veiksmų, nuo 2016 m. sausio 1 d. būtų atleisti daugiau nei 100 Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę eksploatuojančių aukštos kvalifikacijos ir didžiulę patirtį turinčių darbuotojų. Būtų prarasti specialistai, kurie reikalingi ne tik trečiosios elektrinės eksploatacijai. Jų kompetencija būtina pasinaudoti statant ir eksploatuojant naująją kogeneracinę elektrinę bei šiukšlių deginimo jėgainę.

Energetinio saugumo klausimus sprendžianti ir daug investuojanti Vyriausybė užmiršta, kad sutrikdyti elektros tiekimą elektros perdavimo linijomis yra paprasta. Tai įrodo Krymo pavyzdys. Lietuvai likus tik su viena elektrine Elektrėnuose, gali būti sutrikdytas visos elektros energetinės sistemos darbas.

Kreipiamės į Vyriausybę ir raginame skubiai priimti sprendimus, leisiančius bent iki naujų Vilniaus ir Kauno elektrinių veiklos pradžios išsaugoti termofikacines elektrines kaip rezervinius elektros energijos gamybos šaltinius. Jų veiklos palaikymui reikalingos sąnaudos keleriopai atsiperka mažesnėmis importuojamos elektros kainomis ir padidėjusiu energijos tiekimo patikimumu bei saugumu.

Pagarbiai,


Rymantas Juozaitis


Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininkas
Kreipimuisi pritaria ir jį palaiko:

Prof. habil.dr. Leonas Vaidotas Ašmantas
Pirmosios – Penktosios Vyriausybių Energetikos ministras
Dr. Algimantas Vladas Stasiukynas
Šeštosios Vyriausybės Energetikos ministras
Saulius Aloyzas Bernardas Kutas
Septintosios Vyriausybės Energetikos ministras
Kęstutis Daukšys
Tryliktosios Vyriausybės Ūkio ministras
Prof. dr. Vytas Navickas
Keturioliktosios Vyriausybės Ūkio ministras
Arvydas Sekmokas
Penkioliktosios Vyriausybės Energetikos ministras
Artūras Černiauskas
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas
Prof. abil.. Dr. Jurgis Vilemas
Energetikos ekonomikos asociacijos pirmininkas
Prof. abil.. Dr. Eugenijus Ušpuras
Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vadovas
Dr. Sigitas Rimkevičius
Lietuvos energetikos instituto direktorius
Prof. abil.. Dr. Juozas Augutis
Vytauto Didžiojo Universiteto rektorius
Doc. Dr. Anicetas Ignotas
Energetikos ekspertas, buvęs ilgametis Ūkio ministerijos sekretorius
Remigijus Lapinskas
Žaliosios politikos instituto prezidentas
Žilvinas Šilėnas
Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas
Doc. Dr. Anzelmas Bačauskas

Energetikos ekspertas, buvęs AB „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius
Prof. abil..dr. Jonas Gylys
Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros profesorius
Doc. Dr. Artur Rogoža
Vilniaus Gedimino technikos Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros vedėjas
Prof. abil.. Dr. Vidmantas Jankauskas
Vilniaus Gedimino technikos Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros profesorius
Prof. abil.. Dr. Vytautas Martinaitis
Vilniaus Gedimino technikos Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros profesorius
Algirdas Stumbras

Energetikos ekspertas, buvęs ilgametis „Lietuvos energijos“ generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas
Pranas Noreika
Buvęs ilgametis Lietuvos elektrinės generalinis direktorius
Algis Viktoras Mekas
Buvęs ilgametis Lietuvos elektrinės technikos direktorius
Kazys Žilys
Buvęs ilgametis Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko pavaduotojas
Vilius Šaduikis
Energetikos senjorų klubo prezidentas
Dr. Vytautas Miškinis
Energetikos ekspertas, buvęs ilgametis Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas
Stasys Bilys
Buvęs ilgametis Elektros tiekimo linijų statybos ir montavimo valdybos viršininkas, rašytojas
Habil. dr. Vaclovas Miškinis
Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vadovas
Dr. Arvydas Galinis
Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vyriaus. m. d.
Dr. Romualdas Škėma
Lietuvos energetikos instituto  Efektyvaus energijos naudojimo tyrimų ir informacijos centro vadovas
Doc. Egidijus Puida
Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros vedėjas
Prof. habil. dr. Stasys Šinkūnas
Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros profesorius
Doc. dr. Valdas Lukoševičius
Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas
Doc. dr. Juozas Gudzinskas
Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas
Doc. dr. Kęstutis Buinevičius
Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas
Dr. Vaclovas Kveselis
Lietuvos energetikos instituto  Regionų energetikos plėtros laboratorijos vadovas
Dr. Vidas Lekavičius
Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos j. m. d.
Martynas Nagevičius
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas
Dr. Vykintas Šuksteris
UAB Terma Consult direktorius
Virginijus Ramanauskas
Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA prezidentas
Saulius Vytas Pikšrys
Lietuvos vėjo elektrinių asociacios direktorius
Vladas Paškevičius
Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas
Algimantas Zaremba
Lietuvos energijos gamintojų asociacijos prezidentas
Šarūnas Prieskienis
Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas
Alfredas Sabaliauskas
Lietuvos hidroenergetikų asociacijos prezidentas
Petras Povilas Škiudas
Nacionalinės energetikos ekspertų asociacijos prezidentas
Gediminas Abartis
Nacionalinės elektros technikos verslo asociacijos direktorius
Dr. Donaldas Zanevičius
Lietuvos inžinierių sąjungos prezidentas
Juozas Antanaitis
Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas
Virginijus Štiormer
Lietuvos biodujų asociacijos valdybos narys
Juozas Neverauskas
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas
Antanas Gervylius
UAB „Vilniaus energija“ profesinės sąjungos pirmininkas
Vidas Bauševičius
Vilniaus energetikų profesinės sąjungos pirmininkas
Andrius Kasinavičius
Lietuvos šilumos ir elektros energetikos darbuotojų profsąjungos pirmininkas
Vytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas
Gintaras Adžgauskas
Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto direktorius
Algimantas Žiaunys
VŠĮ Nepriklausomo energetinio saugumo tyrimo centro direktorius


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą