2022 m. spalio 22 d., šeštadienis

Lapė keičia plaukus, o ne įpročius. ... O sumoje tai šėpos teatras ...

-   Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2022 m. spalio 20 d. ir 21 d.) padarė sekančias išvadas:

 .
 
A.. Europos Vadovų Taryba reikalauja, kad Rusija nedelsdama visiškai ir besąlygiškai išvestų visas savo karines pajėgas iš visos Ukrainos teritorijos, paisydama tarptautiniu mastu pripažintų jos sienų, kaip pareikalavo JT Generalinė Asamblėja, ir kad Rusija nutrauktų visus hibridinius išpuolius prieš Ukrainą.

 Tai matyt reikia suprasti, kad dėl  kitų. ne hibridinių, išpuolių prieš  Ukrainą  Europos vadovų Taryba pastabų neturi ...

 O jeigu rimtai, tai ši Taryba turėjo iš Budapešto memorandumo dalyvių pareikalauti laikytis prisiimto įsipareigojimo ...

 

 B. Europos Vadovų Taryba ragina Baltarusijos valdžios institucijas nebesudaryti sąlygų Rusijos agresijos karui – nebeleisti Rusijos ginkluotosioms pajėgoms naudotis Baltarusijos teritorija ir nebeteikti paramos Rusijos kariuomenei. 

Baltarusijos režimas turi visapusiškai laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę. 

Europos Sąjunga tebėra pasirengusi skubiai imtis tolesnių sankcijų Baltarusijai.

 

 Baltarusijos valdžios institucijos, rėžimas ....

taigi, taigi .. betgi  jei Baltarusijos valdžia yra neteisėta, tai  ir jos institucijos neteisėtos...

 O iš esmės, tai nekas kitas, kaip sankcijos Baltarusijai, jos valdžios teisėta nepripažinimas, yra  labai vertinga pagalba Rusijai, jos agresijai prieš Ukrainą.

taigi, kaip sakoma, pats muša ir pats rėkia ...

O kokie turi būti santykiai su Baltarusija, pataria eskimai:

- Draugauk su vilkais, bet turėk savo kirvį pasiruošusį.

 Tiktai kas tie kažkokie tai  eskimai nes ,čia gi civilizacijos Olimpas ...

 

 C. Europos Vadovų Taryba taip pat griežtai smerkia Irano valdžios institucijų teikiamą karinę paramą Rusijos agresijos karui ji turi būti nutraukta. Šiuo atžvilgiu Europos Vadovų Taryba palankiai vertina 2022 m. spalio 20 d. priimtas ES sankcijas.

 

Betgi Irano istorija tokia pati, kaip ir Baltarusijos,

Tai Trampo JAV, nacistinės, teroristinės valstybės reikalavimu pasitraukė iš  sutarties dėl urano, kuris gali būti panaudota branduolinio  ginklo gamybai, nekaupimo.

O po to dar pritaikė Iranui sankcijas.

O kentėti turi Ukraina.


 Akivaizdu, kad  šiai Tarybai tinka lotynų patarlė -Lapė keičia plaukus, o ne įpročius.   ...

O sumoje tai  tikras šėpos teatras ....

 

 

.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą