2022 m. spalio 6 d., ketvirtadienis

Europos vadovų taryba orašoma padėti Ukrainai

 

    Tokį atsakymą gavau į žemiau nusiųstą laišką Europos vadovų tarybai


Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretoriatas
Europos Vadovų Tarybą ir ES Tarybą aptarnaujantis Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretoriatas patvirtina, kad gavo Jūsų pranešimą.

Pagarbiai

Visuomenės informavimo tarnyba
www.consilium.europa.eu/lt/infopublic

Atsakomybės ribojimo pareiškimas: Pateikta informacija yra parengta ES Tarybos generalinio sekretoriato Visuomenės informavimo tarnybos ir negali būti laikoma oficialia Tarybos pozicija.

 ***********************************************  -+   

                 

                  Antanas Algimantas  Miškinis

                    Vilnius - 09121, Žirmūnų g. Nr. 104  bt. 106,       

Tel.8 5 276 48 65, 8-686-65-887,  e-mail -  antanas1940@ gmail.com,                                  

   Europos sąjungos vadovų tarybai                         2022-10-06  Nr. 1

 

  

 DĖL bėgančių iš rusijos nuo mobilizacijos karui su ukraina

 

Esu Lietuvos pilietis  pagal gimimą (t. y. gimęs nepriklausomoje Lietuvoje).

Prisimenu     varganus,  alkanus sovietinius kareivius, pėsčius keliaujančius į frontą (maršo kuopos).

Prisimenu taip vadinamų liaudies gynėjų,  mūsų krašte vadinamų skrebais (nuo rusiško žodžio „istrebitel“ – naikintojas, naikintojų batalionas.) siautėjimus, jų nužudytų partizanų išniekintus  lavonus, numestus ant gatvės priešais skrebų būstinę.

Prisimenu ir naujokų gaudymą į karą prieš vokiečius, bei jaunimo bėgimą į miškus nuo jo, tapimą partizanais, kur dauguma jų buvo nužudyti.

Todėl mano giliu įsitikinimu mūsų pasieniečių vykdomas Rusijos piliečių, bėgančių nuo mobilizacijos karui su Ukraina taip vadinamas „išstūmimas“ ( kada sienos pažeidėjai patekę į mūsų šalies teritoriją, kartais net kelis kilometrus, kaip gyvuliai varomi, ar velkami prie sienos , kur išvaromi į kitą sienos pusę) yra ne tik mūsų šalies Valstybės sienos apsaugos įstatymo bei Baudžiamojo kodekso nuostatų nevykdymas, antihumaniška veikla, bet ir tikslinga parama Rusijai.

Stebėtis tokia mūsų valdžios veikla nereikia, vertinant tai, kaip buvo paskelbtos sankcijos Baltarusijos sanatorijai mūsų Druskininkuose, gydančiai sunkiai sergančius baltarusių ir mūsų vaikus.

Kaip jos darbuotojai buvo kelis mėnesius palikti be atlyginimo, kaip iš jų buvo tyčiojamasi siūlant  susirasti darbą miesto apylinkėse.

O svarbiausia, kad tai  buvo motyvuojama  ES sankcijomis, nors ir gerai žinant, kad ES teisės aktai neleidžia jas taikyti   humanitariniams objektams, ir kad nėra tokios konkrečios sankcijos.

Dabar  mūsų visuomenė yra gąsdinama, kad jei bus priimti bėgantys nuo mobilizacijos, gali susiformuoti penktoji kolona.

Čia būtina pažymėti, kad pati valdžia, jos kišeninės žiniasklaidos priemonės. skatina penktosios kolonos formavimą rusus vadindami: zombiais, lopais, driskiais, ruskiais, kacapais  ir pan.

Kaip tinkamai ir teisėtai  išspręsti šią problemą pasiūliau Lietuvos prezidentui, tačiau iš praktikos jaučiu, kad mano laiškas jo tikėtinai  nepasieks.

O šią problemą tinkami išspręsti galima taikant  laisvanorišką internavimą   1949 M. RUGPJŪČIO 12 D. ŽENEVOS KONVENCIJOS  DĖL CIVILIŲ APSAUGOS KARO METU nustatytomis sąlygomis.

 Bėgantys nuo mobilizacijos Rusijos piliečiai pasirašytų deklaraciją, kad jie yra pieš karą su Ukraina, kad bėga nuo mobilizacijos į kariuomenę, kad   savo laisvu noru sutinka būti internuoti ir t. t .

Šis internavimas  būtų neprivalomas,  jį galėtų taikyti tik tos valstybės kurios nori padėti Ukrainai, o ne Rusijai,  vienkart nesukeliant savo šaliai galimų   Rusijos piliečių buvimo problemų.

 Europos Sąjunga galėtų  skubiai priimti atitinkamą sprendimą ir pagal galimybes  skirti tam tikrą paramą toms valstybėms, kurios  vykdys internavimą (atitinkamai internuotų skaičiui).

 Internuoti galėtų išvykti į kitą valstybę jos prašymu ir t.t.

 Tai būtų visai tinkamas  ir solidus sprendimas, kaip padėti Ukrainai.

 Spalio 7 dieną įvyks Europos vadovų tarybos posėdis, kuriame bus paliesti ir pagalbos Ukrainai klausimai.

 Ryšium su tuo prašau šiame posėdyje apsvarstyti ir mano aukščiau pateiktą pasiūlymą, kaip konkrečią pagalbą nuo Rusijos agresijos kenčiančiai Ukrainai.

 Vienkart būsiu dėkingas už informaciją apie priimtą sprendimą.

 

Antanas Miškinis


 

 

.

 

 

 

 

 

 


 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą