2022 m. spalio 16 d., sekmadienis

Kai vienas šuo loja, kiti irgi siekia prisiderinti

  

 Perskaičiau Respublikoje Dano Nagelės straipsnį    „Šildymas neįjungtas,  o sąskaitos – kosminės!“, kuriame rašoma, kad nors Vilniuje šildymo aezonas prasidės tik pirmadienį, o jos gyventojai yra pasipiktinę, kad iš šilumos tiekėjų  už rugsėjį  gavo dideles sąskaitas, ir kai kam teks  mokėti ir dargi po 100 eurų .... 

Ir kad d Vakaro žinių" redakcija sulaukė daugybės  informacijos iš vilniečių , kurie  tuo piktinasi.

  Kadangi neradau pono Dano elektroninio pašto adreso, todėl ir rašau šį straipsnį, kurį gavusios „Vakaro žinios“ tikiuosi  bus malonios jam jį perduoti.

 O visų pirma apie tą „šildymo sezoną“, apie gyventojų nesuvokimą kas jis yra, apie jų teises.

Taigi Šilumos ūkio įstatymas nustato:  

 Šildymo sezonaslaikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą.

O Civilinis kodeksas patvirtina –

Vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, gali naudoti tiek energijos, kiek jam reikia.

Taigi daugiabučių namų savininkų daugumos sprendimu jie gali šildytis kad ir vasarą ...

 Deja to nesuvokia ir nežino kone absoliuti šilumos vartotojų dauguma.  

O žurnalistų pilietinė pareiga,. mano nuomone, yra  teisingos informacijos  šilumos vartotojams pateikimas.

 O šilumos vartotojams, praėjus  30 su virš metų nuo Sovietų sąjungos griūies. derėtų susivokti, kad gyvename jau ne toje sąjungoje, o ES, kur savo teises reikia  pasiimti patiems, o ne verkšlenti.

Toliau apie sąskaitas už  „šildymą“.

Iš esmės tai yra sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį.

Ir tai ne smulkmena, nes, mano nuomone,  kone absoliuti dauguma neturi supratimo apie šių sąskaitų turinį.

Nes štai straipsnyje rašoma, kad sąskaita už rugsėjį yra 163,70 eurų, ir  tame tarpe už „gyvatuką“ - 108- eurai.

Mano nuomone, žurnalistui derėtų pateikti ne tik  aimanas, bet ir informaciją tų aimanų teisingam  įvertinimui.

 Nes štai mano 1967 metų statybos butas yra 61,56 m2, o „gyvatukas“  už rugsėjį -23,58 euro.

 Taigi, nežinant to besiskundžiančio situacijos, sunku ką ir pakomentuoti.

(Jeigu jis man paskambintų, tai pabandyčiau jam padėti).

 O straipsnyje paminėtą šilumos tiekėjo aiškinimą

Ne šildymo sezono metu iš bendro namo suvartoto šilumos kiekio atimamas šilumos kiekis, kuris sunaudotas karštam vandeniui paruošti.

Likęs šilumos kiekis proporcingai dalijamas namo butų skaičiui.

Suvartotas šilumos kiekis konkrečiam butui dauginamas iš šilumos kainos. Taip gaunama suma, kurią reikia mokėti už šią paslaugą.

Pavyzdžiui, bendro namo suvartotas šilumos kiekis per mėnesį buvo 15,341 MWh. Šilumos kiekis, sunaudotas karštam vandeniui paruošti, buvo 6273 kWh (6,273 MWh). Vadinasi, 15,341 MWh - 6,273 MWh = 9,068 MWh, arba 9068 kWh, - toks šilumos kiekis buvo panaudotas cirkuliacijai name palaikyti. Name iš viso yra 40 butų. Taigi šilumos kiekis, panaudotas cirkuliacijai name, dalijamas iš butų skaičiaus - 9,068 MWh : 40 butų = 0,2267 MWh, arba 226,7 kWh",

 - aiškino L.Jakubauskas.

 

vertinu rezervuotai, nes, kaip matote,  man  šilumos  tiekėjo pateiktoje sąskaitoje y  „Priskirtas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis“  įeina į visą namui patiektą ir suvartotą šilumos kiekį.

 Manau. Kad  šis „Nepaskirstytasis“  šilumos vartotojams  kelia daug klausimų , kaip gi  jis apskaičiuojamas.

O mano nuomonė dėl jo paskaičiavimo   paremta Šilumos ūkio įstatymo nuostata:  

21. Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos.

nesutampa su ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuomone,  ir su Administracinių ginčų komisijos sprendimu.

Todėl ir siūlau ponui Danui  imti ir  nustatyti kas yra teisus.

 O straipsnio pabaigoje rašoma, kad   gerokai sunkesnė žiema bus tiems, kurių būstai šildomi dujomis, ir r kad tame e yra ir Seimo nuopelnas, .nes jis  gamtinėms dujoms PVM paliko 21 proc.

 Ir cituojamas  LR Konstitucijos 29 straipsnis, kad Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs", bei  daroma išvada, kad  centralizuotai tiekiamos  šilumos vartotojai yra lygesni.

 Betgi centralizuotai šiluma tiekiama daugiausia daugiabučiams namams, kuriuose, kaip taisyklė, gyvena pensininkai ir vidutiniškai pasiturintys žmonės.

O dujomis, kaip taisyklė yra šildomi individualūs namai, kotedžai .....

Taigi socialinė lygybė, mano nuomone, nenukenčia.

O kas liečia tuos gudručius, kurie liberastinio Seimo nuopelnu daugiabučiuose namuose yra savo butus atjungę nuo centralizuoto šildymo ir šildosi gamtinėmis dujomis, tai jiems senai  taip ir reikia.

Nes iš esmės jie yra parazitai, šilumos vagys, nes savo butų juk neišsikėlė kur nors, o liko tame pačiame pastate su bendromis sienomis, lubomis ir grindimis ...

O sumoje daugiabučių namų šilumos ūkyje problemų tiek, kad mano nuomone, jų yra pakankamai įrodyti, kad mūsų šalis nėra teisinė valstybė.

 

O sumoje, tai klausimas, koks tokio turinio straipsnių  tikslas ir jų nauda ?

Nes komentarų šiam straipsniui arti 400 .... ir nė vieno dalykiško ...

 

Vieno energetikos eksperto  nuomone, čia labai tinka lotynų patarlė:

Kai vienas šuo loja, kiti irgi siekia prisiderinti     

 

 

 

/

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą