2022 m. spalio 19 d., trečiadienis

Gerovės valstybės vadovas nusipelnė pagyventi geriau .....

 

 Energijos kainos kylą, pensininkai aimanuoja, kaip sudurti galą su galu.

O  Seimas  tuo tarpu  yra susirūpinęs Prezidento gertuviu.

Todėl  manu, kad  kai kam yra įdomu sužinot, kaip Gerovės valstybė  rūpinasi savo vadovu ...

 Tai sprendžia LR Konstitucija, nustatydama jam tokį valstybinį aprūpinimą:

. Respublikos Prezidentui nustatomas toks valstybinis aprūpinimas:

1) rezidencija Vilniuje;

2) specialios paskirties lėktuvas ir 2 automobiliai;

3) atstovavimo išlaidos šalies viduje ir lankantis užsienio valstybėse – pagal tarptautinę diplomatinę praktiką atsiskaitytinai, taip pat 19,39 procento Respublikos Prezidento mėnesinio darbo užmokesčio neatsiskaitytinai kas mėnesį.

  Respublikos Prezidentui ir jo šeimos nariams apsauga skiriama ir užtikrinama teisės aktų nustatyta tvarka.

 Respublikos Prezidento mėnesinis darbo užmokestis yra lygus Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos 55 baziniams dydžiams.

 Respublikos Prezidentui skiriami du asmeniniai gydytojai. Gydytojus skiria Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, suderinęs su Respublikos Prezidentu.

Už Respublikos Prezidentui suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas apmoka Respublikos Prezidento kanceliarija iš jai skirtų asignavimų.

 

Rezidencija  pagal lietuvių kalbos žodyną –reikia suprasti taip:

Rezidencija reikšmė - vyriausybės, valstybės galvos ar šiaip žymaus asmens būstinė

 Būstinė reikšmė - vieta, kur yra kieno būstas, kur kieno nuolat esama, gyvenama

 

Taigi valstybės aprūpinama prezidento būstinės vieta yra vila Turniškėse.

Tuo tarpu prezidentas  šios būstinės yra atsisakęs ir gyvena  Belmonto regioniniame parke, nusipirkęs tenai buvusio pastato pamatus, ir ant jų pasistatęs savo „stiklo bokštą“ ....

( Kaip yra tokiu atveju sakęs pirmasis Lietuvos prezidentas - .“Все законно“.)

  O kur tenai  gyvena jo apsauga argi jau taip svarbu ...

Taigi yra akivaizdu, kad esamas prezidentas tikrai  mėnesiniu darbo užmokesčiu  yra patenkintas.

Ir aplamai, esant tokiam sumoje valstybiniam aprūpinimui, blaiviai mąstant,  esamas Prezidento darbo užmokestis yra pakankamas.

Iš kitos pusės, tai kažkaip tai nelabai rimtai atrodo tokiu tikslumu nustatytos atstovavimo išlaidos - 19,39 procento Respublikos Prezidento mėnesinio darbo užmokesčio neatsiskaitytinai kas mėnesį.

Čia tai tikrai reiktų tą procentą nustatyti sveikais skaičiais , kad ir pvz. 30 procentų.

Vien jau tam, kad Prezidentas susitikimuose su užsienio kariškiais jų bazėse  būtų su kepure, ar berete, kad jo uniforma turėtų Prezidentui tinkamus skiriamuosius ženklus, kad jis turėtų pirštines ir nosines.

Tam, kad  pvz.  išlipus iš amerikiečių tanko, turėtų į ką nusivalyti rankas, o ne viena į kitą, ar sloguojančia nosį į rankovę ....

 

 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą