2022 m. spalio 20 d., ketvirtadienis

koks gi force majore čia tvarkosi .....

 

Taigi šilumos tiekėjas yra suinteresuotas, kad jo realizuojamas šilumos kiekis nemažėtų arba netgi didėtų – nuo realizuojamos šilumos kiekio priklauso veikloje naudojamo ilgalaikio turto vertė ir atitinkamai – investicijų grąža, taip pat reguliuojamų paslaugų (produkto) kaina ir laikas, kada šilumos tiekėjas gaus pajamas.

  Vadinasi, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo), kuris vartotojų interesais turi siekti, kad šilumos energija būtų vartojama ekonomiškai ir racionaliai, ir šilumos tiekėjo bei su juo susijusių asmenų, priklausančių susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą, interesai yra iš esmės skirtingi.

 

Taip nusprendė LR Konstitucinis teismas nutarime DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO (2007 M. LAPKRIČIO 20 D. REDAKCIJA) 20 STRAIPSNIO 2, 4 DALIŲ (2012 M. BIRŽELIO 28 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI 2016 m. birželio 7 d. Nr. KT17-N8/2016.

 Tokiu būdu KT patvirtino, kad Vilniaus  šilumos tiekėjas  negali prižiūrėti savo šilumos punktų......

Taigi tada Vilniaus šilumos tiekėjas negalėjo prižiūrėti daugiabučiuose namuose esančių savo šilumos punktų, o dabar jau gali ......

Ir kas gi atsitiko ??

Ogi prancūzų investitorius į Vilniaus šilumos ūkį su visapusiška  nukvailintos liaudies ir  atitinkamos  žiniasklaidos pagalba, tenkinant korumpuotų  ( galimai su Rusijos interesais susijusių)  struktūrų interesus,  buvo priverstas trauktis iš Vilniaus šilumos ūkio.

Taigi visame pasaulyje veikianti ir gerą vardą turinti firma Lietuvai pasirodė esanti  netinkama, nes atsisakė elgtis kaip čia priimta - duoti kyšius,.

Ir todėl jai nutiko taip, kaip ir sakė tuometinis Seimo narys E.K.

Kadangi KT nutarime neminimas konkretus šilumos tiekėjas, tai reikia suprati, kad ši nuostata turi būti taikoma ir esamam Vilniaus šilumos tiekėjui.

Betgi dabar pagal  Civilinį  kodeksą ir Šilumos ūkio įstatymą šilumos tiekėjas gali prižiūrėti savo šilumos punktus ....

Taigi dabar Konstitucinio teismo ( kuris sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai)  nutarimas prieštarauja abiems šiems teisės aktams, ar atvirkščiai ...

Pažymėtina, kad KT nutarimą priėmė: Konstitucinio Teismo teisėjai

                                                            Elvyra Baltutytė
                                                            Vytautas Greičius
                                                            Danutė Jucienė
                                                            Pranas Kučinis
                                                            Gediminas Mezonis
                                                            Vytas Milius
                                                            Egidijus Šileikis
                                                            Algirdas Timinskas
                                                            Dainius Žalimas

Šiuo metu KT sudėtis yra sekanti:

 Danutė Jucienė - Pirmininkė

Elvyra Baltutytė Teisėja

Gintaras Goda Teisėjas

Vytautas Greičius Teisėjas

Giedrė Rastauskienė Teisėja

Vytautas Mizaras Teisėjas

Algis Norkūnas Teisėjas

Daiva Pertylate Teisėja

Janina Stripeikienė Teisėja

 

Todėl tikrai įdomu sužinoti, kokia gi nuomonė apie šilumos tiekėjus yra esamos sudėties KT, o taip pat ką apie tai mano aktyviai žiniasklaidos eksploatuojamas buvęs KT teisėjas Dainius Žalimas, bei tuometinis ir esamas KT teisėjas Vytautas  Greičius.

 

Kaip ir tai,koks gi force majore čia tvarkosi......

 

 

 

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą