2019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis

Pasiūlė "spręsti ginčą taikiai" ... LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJAI            2019 12 19     Nr. 24
                  
DĖL PASIŪLYMO BAIGTI „GINČĄ“  TAIKIAI


              Komisijos pirmininko pavaduotoja Zita Smirnovienė 2019 11 13 laišku Nr. 19R-2368(AG-766/04-2019) man pasiūlė ginčą su Vilniaus savivaldybe spręsti  taikiai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 15 straipsniu.

15 straipsnis. Taikos sutarties sudarymas

              1. Bylos šalys gali baigti bylą taikos sutartimi, jeigu ją sudaryti galima atsižvelgiant į ginčo pobūdį
                   
.
Laiško rengėjas yra  Linas Grigas (pareigos nenurodytos).

          Ginčo priežastis – Vilniaus savivaldybės neatsakymas į mano laišką per teisės aktais nustatytą terminą.


            Blaiviai mastydamas, aš suvokiu tik vieną “ginčo sprendimo taikiai“ būdą  - atsisakyti reikalavimo gauti atsakymą į mano laišką.

          Tačiau tai man  visiškai nepriimtina, nes Vilniaus savivaldybei buvo pasiūlytas viešojo  intereso sprendimas – šunų ekskrementų metimas į nenaudojamą 4- tą bloko konteinerį, kuris  šiuo metu yra užaklintas ir nenaudojamas.

           Kita vertus, vadovaujantis sveiko proto logika,  tai būtų ne ginčo baigimas taikiai, o besąlyginė kapituliacija.

 Ir iš esmės tai yra ne ginčas, o Vilniaus savivaldybės neveikimas, teisės akto privalomo reikalavimo nevykdymas.

 Teisinėje valstybėje, savaime suprantama, už tai Vilniaus savivaldybė būtų atitinkamai nubausta.

  Na o pas mus, kaip matome, valdžios institucija siūlo fiziniam asmeniui  kapituliuoti prieš savivaldybės instituciją.

   Štai taip natūroje realizuojama LR Konstitucijos, tiesiogiai taikomo teisės akto, nuostata: „Valdžios institucijos tarnauja žmonėms.“
                          

          Ir kaip tokiais atvejais yra įprasta, telefonu kreipiausi į rašto rengėją su prašymu informacijos,  kokiu gi būdu aš galėjau baigti šį „ginčą taikiai“.

        Tačiau ponas Linas su manimi šia tema šnekėti nepanoro, pasakė „Viso gero“ ir padėjo telefono ragelį .....

       Iš šio pakalbio nauda tik tokia, kad jis pasiūlė kreiptis į tą asmenį, kuris pasirašė šį laišką – Komisijos pirmininko pavaduotoją Zitą Smirnovienę.

            Ryšium su tuo ją  ir prašau informacijos:

Ø  Kokia yra Lino Grigo pareigybė, koks jo išsimokslinimas.
Ø  Kokius būdus Komisijos pirmininkė Zita Smirnovienė gali pasiūlyti  spręsti  tokius „ginčus“, kaip neatsakymas į laiškus per teisės aktais nustatytą  terminą, taikiai.


                     Antanas Miškinis..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą