2019 m. gruodžio 20 d., penktadienis

Kieno interesus atstovauja Lietuvos Prezidentas .....Prezidento komunikacijos grupė pranešė:

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui svarstyti Žvalgybos įstatymo, Kriminalinės žvalgybos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisas.
Pataisomis siekiama sudaryti sąlygas žvalgybos institucijoms efektyviai veikti naujų ir kintančių grėsmių sąlygomis.
Dabartiniame teisiniame reguliavime įtvirtintas žvalgybos institucijų veiklos tikslas siejamas ne tik su informacijos apie rizikas bei grėsmes rinkimu, bet ir su šių pavojų prevencija, tačiau žvalgybos institucijos neturi pakankamų teisinių įrankių tokiai prevencijai vykdyti.
Žvalgybos įstatymo pataisos numato žvalgybos institucijoms suteikti teisę taikyti tokias priemones kaip prevencinis pokalbis, teisė patikrinti asmens dokumentus ir teisė atlikti administracinį sulaikymą.
Šios priemonės jau yra taikomos kitų tarnybų veikloje.
Nauja Žvalgybos įstatymo redakcija taip pat numato drausti vizualiai fiksuoti žvalgybos institucijų objektus. Siekiama ištaisyti ir išryškėjusius dabartinio žvalgybos tarnybų personalo administravimo trūkumus.
Kriminalinės žvalgybos ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis siekiama inkorporuoti Žvalgybos įstatymo pataisas į teisinę sistemą.

Taigi: Šios priemonės jau yra taikomos kitų tarnybų veikloje .......!!!!!

O ar žino Prezidentas, kad valstybės saugumo sistema buvo sugriauta Valstybės saugumo departamentą,   pavertus viena iš dviejų žvalgybos organizacijų, panaikinant Valstybės saugumo departamento įstatymą nuo 2013 01 01.

Iki tol   Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas buvo Lietuvos Respublikos Seimui ir Respublikos Prezidentui atskaitinga valstybės institucija, kurios paskirtis - saugoti Lietuvos Respublikos suverenitetą ir jos konstitucinę santvarką.

O nuo 2013 01 01 Valstybės saugumo departamentas tapo žvalgybos institucija, kurios pagrindinis veiklos tikslas - stiprinti Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą, renkant informaciją apie rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, pateikiant ją nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms ir šalinant šiuos rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes.

Tokiu būdu nebeliko valstybės institucijos, kurios paskirtis - saugoti Lietuvos Respublikos suverenitetą ir jos konstitucinę santvarką.

Tokiu būdu, vadovaujantis sveiko proto logika, geras klausimas – kam iš esmės yra tai naudinga, jei ne Rusijai.

  Blaiviai mąstant, jeigu Prezidentas atstovautų ir gintų Lietuvos interesus, jis nedelsdamas imtųsi priemonių atstatyti penktosios kolonos ir Kremliui naudingų idiotų  sunaikintą valstybės saugumo sistemą. 

Tačiau to jis nedaro,  neatkuria valstybės institucijos, kurios paskirtis - saugoti Lietuvos Respublikos suverenitetą ir jos konstitucinę santvarką.

Todėl ir visiškai vietoje klausimas – Kodėl jis taip elgiasi, kieno interesus atstovauja, ir ar galima juo pasitikėti ???

Vienkart,    ta pačia tema, Prezidento žiniai:

 LIETUVOS  RESPUBLIKOS  NACIONALINIO  SAUGUMO  PAGRINDŲ  STATYMAS nustato :

 Vyriausybės įsteigtas strateginių tyrimų ir analizės centras analizuoja bei prognozuoja išorės ir vidaus saugumo aplinkos pokyčius, seka rizikos veiksnių, pavojų, grėsmių atsiradimą bei vystymąsi ir teikia pasiūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Valstybės gynimo tarybai ir kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms dėl nacionaliniam saugumui stiprinti reikalingų priemonių.
 Valstybės gynimo taryba formuoja žvalgybinės informacijos poreikį.

Ir iš čia,  ta pačia tema, klausimas Prezidentui – ką galite pasakyti apie šio Centro veiklą ....??
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą