2019 m. gruodžio 31 d., antradienis

Iš serijos daugiau nei rimtai ...Kas tai per ABC ???.


 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba informuoja:


Karšto vandens kaina susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios.
Pastoviosios dalies sąnaudas sudaro:
Ø materialinės sąnaudos (karštam vandeniui ruošti ir parduoti sunaudotos žaliavos, medžiagos, atsarginės dalys), draudimo įmokų sąnaudos,
Ø ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos,
Ø darbo užmokesčio sąnaudos ir kt. 

Šias sąnaudas Taryba** kontroliuoja ir prižiūri, kad į karšto vandens kainą nebūtų įtrauktos nepagrįstos ir dėl neūkiškumo patirtos per didelės sąnaudos. 

Kintamąją karšto vandens kainos dedamąją sudaro geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, sąnaudos, šilumos ar kitos energijos, reikalingos karštam vandeniui ruošti, sąnaudos.      


 Karšto vandens tiekimo ir šilumos tiekimo veiklos yra atskiros, jų sąnaudos yra griežtai atskirtos.

 Karšto vandens kainą pagal galiojančias metodikas ir atsižvelgusi į karšto vandens tiekėjo pateiktą projektą apskaičiuoja ir nustato Taryba**.
---------------------------------------------------------------
** - Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Betgi karšto vandens daugiabučiose namuose  šilumos tiekėjai nei ruošia, nei tiekia, taigi jokių pastovių sąnaudų nepatiria.


Tačiau neteikiamos paslaugos kainą taiko ir milijoninį pelną per metus susižeria.


 Todėl  ir geriausi kūrybiniai  palinkėjimai sekančiais metais:


Ø  Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai,

Ø  prokuratūrai ir policijai,  
  • Seimo pirmininkui, 
  • Seimo energetikos guru Dainiui  Kreiviui,

Ø  Seimo Ekonomikos komitetui, jo pirmininkui ypatingai,

Ø  Valstybės kontrolei,

Ø  Seimo kontrolieriui A. Normantui,

Ø  „teisinės valstybės“ apologetams Seimo nariams S. Šedbarui ir J. Sabatauskui:

Ø  Savivaldybių merams, ypatingai buvusiam Laisvosios rinkos instituto vadovui, buvusiam teisingumo ministrui Vilniaus merui.

Ø  Menamiems karšto vandens tiekėjams šilumos tiekėjams,
  • Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ...

Ir vienkart visiems krūvoje klausimas
    
 Kas tai per ABC -    totalinės korupcijos ar totalinės nekompetencijos, o gal teisinės impotencijos, o gal Valstybės gerovės ...?????

.

n

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą