2019 m. gruodžio 2 d., pirmadienis

LUZERIAI................


 ESO  interneto svetainėje apie išmaniuosius elektros skaitiklius rašoma:

  Kiek man kainuos skaitiklio pakeitimas?

Klientams išmaniųjų skaitiklių pirkti ir už juos mokėti nereikės. Viskuo pasirūpins ESO.

 Tai reiktų suprasti, kad išmaniųjų elektros apskaitos prietaisų įrengimo, eksploatacijos sąnaudos bus neįtraukiamos į elektros kainą.

Ačiū ESO, tiktai ar  taip tikrai ir bus  ?????

O kaip gi yra dabar, nes   Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, pakartodamos Energetikos įstatymo nuostatą,  nustato:

VII SKYRIUS
ELEKTROS APSKAITOS ĮRENGIMAS IR EKSPLOATAVIMAS

65. Nustatytuose elektros apskaitos prietaiso įrengimo taškuose elektros apskaitos prietaisus savo lėšomis įrengia, prižiūri ar keičia operatorius.                                                                                                           Elektros apskaitos prietaisai keičiami nemokamai teisės aktuose nustatytais atvejais (pasibaigus jų metrologinės patikros terminui ar jiems sugedus ne dėl vartotojo kaltės ir kt.).

Tačiau  Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kuriai už gerą darbą metų pradžioje padėkojo Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas,  būdamas gerai informuotas apie netinkamą jos veiklą, į klausimą: 

Ar nustatant elektros energijos kainas (tarifus)  buitiniams elektros energijos vartotojams, į jas yra įtraukiamos jų sunaudotai elektros energijai apskaityti įrengtų apskaitos prietaisų įrengimo ir  eksploatavimo   sąnaudos (prietaisų vertė, metrologinės patikros ir kt. sąnaudos).

 Atsakė:
Vadovaujantis minėtomis teisės aktų nuostatomis ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 30 straipsnio 3 dalies ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punkto nuostatas, numatančias Įmonėms pareigą savo lėšomis įrengti, prižiūrėti ir keisti apskaitos prietaisus, ekonomiškai pagrįstiems reguliuojamos elektros energijos perdavimo ir skirstymo veiklos kaštams priskiriamos ir elektros energijai apskaityti įrengtų apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos

Štai taip, ir suprask kaip tik nori ......vietoje atsakymo TAIP arba NE.

Ir tai ne vienintelis atvejis, o SISTEMA ....

 Ką gi, ,jeigu Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas tikrai nuoširdžiai padėkojo Valstybinei kainų ir energetikos komisijai už gerą darbą, tai ir paprašysime šį garbų poną atsakyti į šį klausimą ir vienkart paaiškinti, kaip suprasti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos tokį atsakymą.

 O jeigu jis nesugebės to padaryti,  o persiūs  mūsų laišką Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai,  tai vadovaujantis sveiko proto logika, geriau patylėsime, nes dar ko gero išsprūs kažkas panašaus į looser.....................

 Vienkart LRT Tyrimų skyrių paprašysime atlikti atitinkamą tyrimą.

Tačiau vilties beveik nėra, nes ši kompanija, kas paneigs, užsiima tiktai kapstymusi po valdančiųjų šiukšlių dėžes (vaizdžiai sakant) ... , kas yra tikrai, kas paneigs,  ne kas kitas, kaip  luzerių darbas ...

IO liaudis sako: Įpratimas yra antras įgimimas.
------------------------------------------
Kas yra luzeris?
 luseris iš vertus iš anglų kalbos looser reikštų nevykęs nevykėlis,
luseris sulietuviškėjęs angliškas žodis {reikšme nevykęs, nevykėlis, pralaimėjas.)
....


 ..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą