2018 m. rugpjūčio 3 d., penktadienis

–„Vienas klausia apie akėčias, kitas atsako apie vežėčias“ ......................
   Kadangi Buitinių vartotojų sąjungos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  nesibaigiantis susirašinėjimas dėl AB Vilniaus šilumos tinklai šilumos tiekimo veiklos sąnaudų, patirtų 2017 metais,  nepriklausomo audito    rezultatų, iš esmės visiškai  atitinka liaudies posakį –„Vienas klausia apie akėčias, kitas atsako apie vežėčias“
Kainų komisija paskutinį kartą paprašyta:

Ø  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais   atsiųsti AB Vilniaus šilumos tinklai     licencijuojamos šilumos tiekimo  veiklos sąnaudų, patirtų 2017 metais, nepriklausomo audito   rezultatų elektroninę kopiją ( būtent elektroninę kopiją, o ne internetinę nuorodą, tikslu užtikrinti besąlygišką atsakymo konkretumą).
                     
Ø  O jeigu šis nepriklausomas licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos sąnaudų auditas neatliktas – tai konkrečiai patvirtinti – „Auditas neatliktas“.

************************************************************************
        Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės

    2. Šiose taisyklėse licencijuojamos veiklos sąnaudų auditu laikoma licenciją turinčio asmens sąnaudų, susijusių su konkrečia licencijuojama veikla, patikrinimas ir nustatymas.

38. Asmuo, kuris verčiasi šilumos tiekimo veikla, privalo:

     38.18. atlikti per 4 mėnesius nuo metų pabaigos nepriklausomą licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir jo rezultatus pranešti licenciją išdavusiai institucijai;
----------------------------------------

P.S. 
1.Pažymėtina, kad Seimo Ekonomikos komitetas ir Energetikos komisija pritarė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 metų ataskaitai ..............
2. Licencijas asmenims, tiekiantiems ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, išduoda, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

 O kas patikrina (tiksliau- kam rūpi),  kaip Kainų komisija kontroliuoja licencijuojamą veiklą .....

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą