2018 m. rugpjūčio 9 d., ketvirtadienis

Taigi mūsų valdžia gali pasigirti ES .............


   Artėjant 2018-2019 m. šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų paleidžiant pastatų, prijungtų prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, šildymo sistemas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija pateikė  teisės aktų sąrašą,  kurie reglamentuoja šilumos tiekėjų, pastatų savininkų ir šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų teises ir pareigas, ir primena, kad teisės aktais nustatyta:
 • Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10° C.
 • Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms.
 • Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką.
 • Šilumos tiekėjas, suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo įjungimo eiliškumą.
   
Gerai  ir dar kartą labai gerai, kad šilumos tiekėjai rūpinasi tuo, nes kam tai priklauso (Valstybinė energetikos inspekcija) to nedaro.

   Betgi,  vadovaujantis sveiko proto logika, įprastai pirma turėtų būti paaiškinta, kas gi yra tas "šildymo sezonas", nes, kaip taisyklė,  didžioji dauguma šilumos naudotojų apie tai neturi supratimo, kaip ir apgailėjimo šioje vietoje verta žiniasklaida ........


  Taigi Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą.

ir kas nemažiau svarbu, tai, kad tik savivaldybės nustatytu šildymo sezono metu mokamos kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį.
 
 Visi kiti šilumos vartotojai gali pradėti ir baigti pastatų šildymą savo valia.    Dar kartą  gerai  ir dar kartą labai gerai, kad Šilumos tiekėjų asociacija informuja, kad siekiant sumažinti šilumos suvartojimą ~20-25 proc. ir užtikrinti reikiamą oro temperatūrą kiekviename tipiniame iki 1992 m. statybos nerenovuoto daugiabučio namo bute, būtina atlikti:

 • Vidaus šildymo sistemos subalansavimas;
 • Karšto vandens sistemos subalansavimas;
 • Termostatinių ventilių ant šildymo prietaisų įrengimas
 • Individualios šilumos apskaitos kiekvienam butui įrengimas (šilumos kiekio dalikliai);
 • Išmanioji (Smart metering) vienalaikio rodmenų nuskaitymo iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose apskaita (pagal 2012/27/ES Efektyvumo direktyvos reikalavimus).
     Jei daugiabutyje vis dar naudojamas sovietinės gamybos elevatorinis šilumos punktas, būtina jį pakeisti į modernų automatinį šilumos punktą, kuris turėtų galimybę reguliuoti į vidaus šildymo sistemas tiekiamo šilumnešio parametrus pagal lauko oro temperatūrą.

     Visa tai leistų gyventojams patiems reguliuotis šildymą savo butuose, tipiniam 3 k. butui mokėjimai už šildymą sumažėtų ~ 20 Eur/mėn., gyventojai nemokėtų už kaimynų nedeklaruotą vandenį, sumažėtų socialinės problemos bei būtų pasiekti 2012/27/ES Efektyvumo direktyvos tikslai.

     Neabejotina, kad verta  buvo pabrėžti, kad:
 • Vidaus šildymo sistemos subalansavimas;
 • Karšto vandens sistemos subalansavimas;
 • Termostatinių ventilių ant šildymo prietaisų įrengimas
 yra privalomasis reikalavimas, kuris nevykdomas, nes Valstybinė energetikos inspekcija  ne tik, kad šio privalomo reikalavimo vykdymo  nekontroliuoja, bet jo nevykdymą dar ir pateisina ......Kaip ir pažymėti tai, kad  be šių privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo  buitinis  šilumos vartotojas negali naudoti tiek šilumos, kiek jam reikia, kaip tai nustato Civilinis kodeksas   6.385 straipsnis. Energijos kiekis ir kainos (tarifai) ...................

    Ir taip tęsiasi nuo 2010 metų ....    

    Taigi  mūsų valdžia gali pasigirti ES ne tik tuo, kad šalyje panaikinta vietinė savivalda, kad vyksta Valstybinis reketas, bet ir tuo,

 kad daugiabučių namų šildymo reguliavimas  yra  pirmykštės bendruomenės būsto  lygio .....


------------------------------------------------
    . Informacija apie 18/19 m. šildymo sezono pradžią

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą