2018 m. rugpjūčio 2 d., ketvirtadienis

Valstybės saugumo departamentas yra paprašytas ištirti kas yra kaltas, kad aštuoni metai yra toleruojama valstybei itin kenksminga veika.


 
  Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad, pakilus biokuro kainoms, šilumai ruošti gali tekti naudoti gamtines dujas, kas pabrangintų šilumą kokiais 20 procentų.

  O tuo  metu yra, kaip yra -  didžioji dalis buitinių šilumos vartotojų gyvena senos (sovietinės) statybos daugiabučiuose namuose, su tokiomis pačiomis šildymo ir karšto vandens sistemomis.

   Tokiuose daugiabučiuose namuose  yra tiktai įrengti šiuolaikiniai automatizuoti šilumos punktai (prie šilumos įvado prijungti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginiai, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantys ir pristatantys į pastato šildymo    prietaisus, ir taip pat ruošiantys karštą vandenį).

   Šie šilumos punktai leidžia pastato šilumnešio temperatūrą reguliuoti priklausomai nuo lauko temperatūros, kas iš esmės sumoje vis tiktai XXI amžiuje yra labai jau primityvu ir neefektyvu.

    Tokiu būdu, kaip taisyklė, užtikrinant higienos normų nustatytą temperatūrą butuose su netvarkingais langais ir balkonų durimis, kiti butai peršildomi, nes nėra galimybės reguliuoti butų kambarių temperatūrą.

   O taip yra todėl, kad nevykdomi  Lietuvos Respublikos  aplinkos  ir  energetikos ministrų patvirtinti  DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMIEJI   REIKALAVIMAI:
4. Senose sistemose turi būti:
4.1. hidraulinio balansavimo priemonės;
4.2. atsiskaitomieji apskaitos prietaisai suvartojamos šilumos ir (ar) karšto vandens kiekiui nustatyti;
4.3. įrenginiai reguliuoti šilumos suvartojimą pastate

                                                    ---------------------------------


    Tokiu būdu, nesant galimybės reguliuoti  daugiabučių namų butų temperatūrą, be reikalo sunaudojama apie trečdalis šilumos -   tiek pat šilumos vartotojai iššvaisto ir  lėšų mokėdami   už šildymą,  nes  
Valstybinė energetikos inspekcija 

 visą laiką  sabotuoja  DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMŲJŲ  REIKALAVIMŲ vykdymo kontrolę.

    Neabejotina, kad tai, kad aštuoni metai nevykdomi tokie esminiai privalomieji reikalavimai, turi būti vertinama, ne kitaip,  kaip valstybei itin kenksminga veika.

      Ryšium su tuo Valstybės saugumo departamentas yra paprašytas pagal savo kompetenciją atlikti  tyrimą, tikslu nustatyti kaltuosius ir priežastis, kodėl tokia itin valstybei kenksminga kenkėjiška  veika tiek laiko yra  toleruojama.


 .

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą