2014 m. birželio 24 d., antradienis

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kaip sakoma, juodu ant balto, prisipažino, kad neturi supratimo apie šilumos paskirstymo daugiabučiuose namuose problemas.    Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai parengus Šilumos paskirstymo taisyklių projektą Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba  pateikė savo nuomonę, kad  „nepritaria šiuo metu galiojančių rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų panaikinimui, Taisyklėse pateikiamai vartotojams Šilumos paskirstymo metodų pateikimo formai ir mano, kad vartotojams labiau suprantami jau nusistovėję (daug metų naudoti) Komisijos patvirtinti konkretūs tipiniai šilumos paskirstymo metodai nei šiuo metu parengtose Taisyklėse.“

  Taip sakant, Tarnyba mano, kad tai, kad jai yra svarbu   šilumos paskirstymo metodų forma, o ne jos turinys.

  Taigi ji mano, kad jai nesvarbu,  jog  šiuo metu galiojančiuose šilumos paskirstymo metoduose nerealizuotas  principas – „kas patiekta – turi būti apmokėta“, kurį nustato Civilinis kodeksas ir   patvirtino Lietuvos Aukščiausias Teismas.

   O tai, kad šilumos vartotojai turi mokėti už neteikiamą  centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugą, Tarnyba, kaip sakoma, jau anksčiau patvirtino, kaip sakoma,  juodu ant balto.

  Ir kaip visa tai reiktų pavadinti ???

  Nekompetencija, teisine prostracija, teisiniu nihilizmu,  ....

  Pasirinkus lengviausią,  tai būtų NEKOMPETENCIJA ...

  Valstybinės   vartotojų teisių apsaugos tarnybos, kuri turi koordinuoti kitų vartotojų teises ginančių institucijų veiklą, NEKOMPETENCIJA ...... !!!!!!!!

***********************************************************************VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188770044.
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės
komisijai
El. p. rastine@regula.lt
2014-06-18
Nr. 4-5859

Į
2014-06-13
Nr. R2-1570

DĖL PROJEKTO DERINIMO

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2014-06-16 gavo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) ir Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) pranešimą dėl Komisijos nutarimo dėl teisės akto projekto Nr. 14-6608 „Dėl Šilumos paskirstymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) derinimo.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, išnagrinėjusi pateiktą derinti teisės akto projektą, pritaria Šilumos paskirstymo daugiabučiame name metodų tobulinimui, tačiau nepritaria šiuo metu galiojančių rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų panaikinimui, Taisyklėse pateikiamai vartotojams Šilumos paskirstymo metodų pateikimo formai ir mano, kad vartotojams labiau suprantami jau nusistovėję (daug metų naudoti) Komisijos patvirtinti konkretūs tipiniai šilumos paskirstymo metodai nei šiuo metu parengtose Taisyklėse. Tarnybos nuomone Šilumos paskirstymo taisyklėse pateikti paskirstymo metodai dėl jų sudėtingumo būtų sunkiai suprantami vartotojams pasirenkant jiems tinkančius ir iš jų sudaryti namui pritaikytą šilumos paskirstymo metodą. Komisija neatsižvelgė į aukščiau minėtą Tarnybos nuomonę ir derinimo pažymoje teigdama, kad šiuo metu galiojantys šilumos paskirstymo metodai sunkiai suprantami vartotojams, nepagrindė nei vartotojų sociologinėmis apklausomis, nei daugiabučių namų administratorių, bendrijų ar šilumos tiekėjų nuomone.
Komisija, derinimo pažymoje nurodydama, kad laikinai neveikiant atsiskaitomiesiems šilumos apskaitos prietaisams, šilumos kiekis šildymui nustatomas pagal paskutinių trijų pilnų šildymo sezono mėnesių duomenis, neatsižvelgė ir nepaaiškino į Tarnybos pastabą kaip nustatomas šilumos kiekis, kai laikinai neveikia atsiskaitomieji šilumos prietaisai naujuose namuose, ar namuose po renovacijos, kai duomenų už paskutinius tris pilnus šildymo sezono mėnesius objektyviai nėra.
Tarnybos nuomone, projekte pateikiami šilumos paskirstymo metodų principai pradžioje turėtų būti patikrinami atlikus konkrečius praktinius pagal šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos tipą ir apskaitos schemas šilumos paskirstymo paskaičiavimus atrinktuose daugiabučiuose namuose. Tokie praktiniai paskaičiavimai galėtų būti atlikti panaudojant šilumos tiekėjų pateiktus duomenis ir informaciją.

Pagarbiai

Direktorius                                                                                                               Feliksas Petrauskas

Originalas paštu nebus siunčiamas


ISO 9001-UKAS_N&B.gifAleksandras Jakiūnas, tel. (8 5) 205 5415, el. p. aleksandras.jakiunas@vvtat.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą